Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru 195/1991 účinný od 01.01.1993 do 31.03.2002

Platnosť od: 30.05.1991
Účinnosť od: 01.01.1993
Účinnosť do: 31.03.2002
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru 195/1991 účinný od 01.01.1993 do 31.03.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 195/1991 s účinnosťou od 01.01.1993 na základe 10/1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Načítavam znenie...
MENU
Hore