Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 23.04.2002 do 30.11.2004

Platnosť od: 15.01.2002
Účinnosť od: 23.04.2002
Účinnosť do: 30.11.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD5DS3EUPP789ČL0

Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 23.04.2002 do 30.11.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 19/2002 s účinnosťou od 23.04.2002 na základe 207/2002

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore