Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže 188/1994 účinný od 13.04.2000 do 30.04.2001

Platnosť od: 29.07.1994
Účinnosť od: 13.04.2000
Účinnosť do: 30.04.2001
Zrušený: ko.1Z.5634
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 188/1994 s účinnosťou od 13.04.2000 na základe 121/2000
RUŠÍ PREDPIS:
495/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže 495/1992 účinný od 29.10.1992 do 31.07.1994 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže
495/1992 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže 495/1992 účinný od 29.10.1992 do 01.08.1994 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže
63/1991 Zb. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 63/1991 účinný od 29.10.1992 do 31.07.1994 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže 63/1991 účinný od 29.10.1992 do 01.08.1994 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
ZRUŠENÝ:
136/2001 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 136/2001 účinný od 27.12.2016 do 31.05.2021 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
MENÍ:
121/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z. 121/2000 účinný od 13.04.2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.
121/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. 121/2000 účinný od 13.04.2000 do 30.04.2001 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.
240/1998 Z. z. Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov 240/1998 účinný od 01.01.2002 do 31.12.2003 Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore