Všetky konsolidované znenia predpisu 188/1994

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.04.2000 121/2000 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z. 121/2000 účinný od 13.04.2000 do 30.04.2001
2 01.07.1998 240/1998 Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov 240/1998 účinný od 01.07.1998 do 12.04.2000
3 01.08.1994 účinný od 01.08.1994 do 30.06.1998
MENU
Hore