Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 16.07.2021

Platnosť od: 22.05.2021
Účinnosť od: 16.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústavné právo, Ochrana spotrebiteľa, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Trestné právo, Sociálne poistenie, Zamestnanosť, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 186/2021 účinný od 16.07.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 186/2021 s účinnosťou od 16.07.2021

Legislatívny proces k zákonu 186/2021

Načítavam znenie...
MENU
Hore