Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 185/2022 účinný od 31.05.2022

Platnosť od: 31.05.2022
Účinnosť od: 31.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 185/2022 účinný od 31.05.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 185/2022 s účinnosťou od 31.05.2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore