Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2013 účinný od 01.10.2013 do 31.12.2013

Platnosť od: 29.06.2013
Účinnosť od: 01.10.2013
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Doprava, Verejné obstarávanie, Lesy a lesné hospodárstvo, Geológia, geodézia, kartografia, Miestna štátna správa, Vodné hospodárstvo, Občianske súdne konanie, Živnostenské podnikanie, Vlastnícke práva, Dražby, Zákonné poistenie, Kultúrne pamiatky, Odpadové hospodárstvo, Kataster nehnuteľností, Exekučné konanie, Stavebníctvo a architektúra, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD5DS9EUPPČL2

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 180/2013 s účinnosťou od 01.10.2013
Načítavam znenie...
MENU
Hore