Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 177/2022 účinný od 15.06.2022

Platnosť od: 24.05.2022
Účinnosť od: 15.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 177/2022 účinný od 15.06.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 177/2022 s účinnosťou od 15.06.2022
MENÍ:
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 310/2019 účinný od 01.01.2022 Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 15.06.2022 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore