Všetky konsolidované znenia predpisu 177/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.06.2022 účinný od 15.06.2022
MENU
Hore