Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 22.06.2018
Účinnosť od: 01.12.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Pracovné právo, Obchodné právo, Ústavné právo, Občianske právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 177/2018 účinný od 01.12.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 177/2018 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019
Legislatívny proces k zákonu 177/2018

MENÍ:
221/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 221/2019 účinný od 01.01.2021 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 138/2017 účinný od 01.12.2019 Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.02.2022 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 290/2016 účinný od 30.11.2018 Zákon o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov 176/2015 účinný od 01.01.2020 Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 246/2015 účinný od 01.09.2018 Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.02.2020 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov 282/2015 účinný od 01.09.2018 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 účinný od 27.03.2020 Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 357/2015 účinný od 01.01.2019 Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
378/2015 Z. z. Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2015 účinný od 01.02.2020 Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2015 účinný od 01.01.2020 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 391/2015 účinný od 01.09.2019 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2015 účinný od 01.01.2020 Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 423/2015 účinný od 01.12.2019 Zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 účinný od 01.02.2020 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 79/2015 účinný od 01.01.2023 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 180/2014 účinný od 01.01.2021 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 219/2014 účinný od 01.11.2019 Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. 284/2014 účinný od 01.12.2019 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 335/2014 účinný od 01.01.2019 Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.10.2020 Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
58/2014 Z. z. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/2014 účinný od 01.01.2019 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 133/2013 účinný od 01.01.2019 Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
144/2013 Z. z. Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 144/2013 účinný od 01.01.2019 Zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
387/2013 Z. z. Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 387/2013 účinný od 01.09.2018 Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 27.12.2019 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 402/2013 účinný od 01.09.2019 Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2013 účinný od 01.12.2019 Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.11.2019 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.01.2020 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
251/2012 Z. z. Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 251/2012 účinný od 01.01.2020 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 396/2012 účinný od 01.09.2019 Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.07.2021 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave 56/2012 účinný od 01.10.2020 Zákon o cestnej doprave
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011 účinný od 01.07.2019 Zákon o kolektívnom investovaní
249/2011 Z. z. Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 249/2011 účinný od 01.01.2019 Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
324/2011 Z. z. Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 324/2011 účinný od 23.11.2019 Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 351/2011 účinný od 27.03.2020 Zákon o elektronických komunikáciách
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 362/2011 účinný od 01.01.2022 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2011 Z. z. Zákon o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 39/2011 účinný od 01.09.2018 Zákon o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
392/2011 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 392/2011 účinný od 01.12.2019 Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
405/2011 Z. z. Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 405/2011 účinný od 01.09.2018 Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 45/2011 účinný od 01.01.2019 Zákon o kritickej infraštruktúre
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.12.2019 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/2010 účinný od 01.01.2020 Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou 267/2010 účinný od 01.12.2019 Zákon o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou
434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 434/2010 účinný od 01.01.2020 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 524/2010 účinný od 01.01.2019 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.09.2019 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.09.2019 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
532/2010 Z. z. Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 532/2010 účinný od 01.01.2019 Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 544/2010 účinný od 01.09.2019 Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 185/2009 účinný od 01.12.2019 Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 186/2009 účinný od 01.01.2020 Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
189/2009 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 189/2009 účinný od 01.09.2018 Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
276/2009 Z. z. Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov 276/2009 účinný od 01.09.2018 Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 313/2009 účinný od 01.09.2018 Zákon o vinohradníctve a vinárstve
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 492/2009 účinný od 01.06.2019 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
505/2009 Z. z. Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 505/2009 účinný od 01.01.2020 Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 16.06.2020 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 514/2009 účinný od 01.01.2020 Zákon o doprave na dráhach
563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2021 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 282/2008 účinný od 01.01.2020 Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
385/2008 Z. z. Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 385/2008 účinný od 01.01.2019 Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 448/2008 účinný od 01.01.2021 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
514/2008 Z. z. Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 514/2008 účinný od 01.09.2018 Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 516/2008 účinný od 01.01.2020 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2008 účinný od 01.12.2019 Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 90/2008 účinný od 01.01.2019 Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
92/2008 Z. z. Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 92/2008 účinný od 01.01.2019 Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
218/2007 Z. z. Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2007 účinný od 01.01.2019 Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
220/2007 Z. z. Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019 Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 330/2007 účinný od 01.10.2019 Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.01.2021 Zákon o veterinárnej starostlivosti
461/2007 Z. z. Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave 461/2007 účinný od 01.09.2018 Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
474/2007 Z. z. Zákon o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie 474/2007 účinný od 01.09.2018 Zákon o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 01.09.2019 Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
238/2006 Z. z. Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 238/2006 účinný od 02.07.2026 Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2006 účinný od 27.12.2019 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 280/2006 účinný od 01.01.2021 Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2021 Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 171/2005 účinný od 01.01.2019 do 28.02.2019 Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 172/2005 účinný od 01.01.2019 Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
271/2005 Z. z. Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) 271/2005 účinný od 01.01.2019 Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 305/2005 účinný od 01.01.2020 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch 326/2005 účinný od 20.12.2100 Zákon o lesoch
473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 473/2005 účinný od 01.12.2019 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 474/2005 účinný od 01.01.2019 Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2019 Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 10.03.2020 Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.02.2020 Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 8/2005 účinný od 01.01.2019 Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 93/2005 účinný od 23.05.2020 Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11/2004 Z. z. Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany 11/2004 účinný od 01.09.2019 Zákon o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.09.2019 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 220/2004 účinný od 01.09.2018 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
344/2004 Z. z. Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 344/2004 účinný od 01.01.2019 Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.
364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 02.01.2019 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 382/2004 účinný od 01.09.2019 Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
420/2004 Z. z. Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov 420/2004 účinný od 01.01.2019 Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 43/2004 účinný od 01.01.2023 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2023 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 523/2004 účinný od 01.01.2020 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
541/2004 Z. z. Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 541/2004 účinný od 01.10.2019 Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.01.2021 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.01.2020 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.01.2023 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 657/2004 účinný od 01.01.2019 Zákon o tepelnej energetike
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2023 Zákon o sociálnom poistení
503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 503/2003 účinný od 01.09.2018 Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.01.2020 Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. Zákon o súdnych úradníkoch 549/2003 účinný od 01.01.2020 Zákon o súdnych úradníkoch
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 552/2003 účinný od 01.01.2020 Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 586/2003 účinný od 01.01.2019 Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 596/2003 účinný od 01.01.2021 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
128/2002 Z. z. Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2002 účinný od 01.01.2020 Zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve 139/2002 účinný od 01.09.2018 Zákon o rybárstve
185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185/2002 účinný od 27.03.2020 Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 291/2002 účinný od 01.08.2019 Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 34/2002 účinný od 01.10.2020 Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 386/2002 účinný od 01.12.2019 Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov 429/2002 účinný od 21.07.2019 Zákon o burze cenných papierov
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 01.01.2019 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 467/2002 účinný od 01.01.2019 Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu 49/2002 účinný od 11.02.2019 Zákon o ochrane pamiatkového fondu
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021 Zákon o ochrane prírody a krajiny
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 154/2001 účinný od 01.01.2020 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 302/2001 účinný od 01.01.2019 Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi 314/2001 účinný od 01.09.2018 Zákon o ochrane pred požiarmi
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2020 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 01.10.2020 Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 03.09.2020 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
136/2000 Z. z. Zákon o hnojivách 136/2000 účinný od 01.01.2019 Zákon o hnojivách
308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 01.01.2020 Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 338/2000 účinný od 01.01.2020 Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2000 účinný od 01.01.2020 Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe 435/2000 účinný od 16.02.2020 Zákon o námornej plavbe
129/1998 Z. z. Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 129/1998 účinný od 01.01.2019 Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139/1998 Z. z. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 139/1998 účinný od 01.01.2020 Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
143/1998 Z. z. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 143/1998 účinný od 01.08.2020 Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov 144/1998 účinný od 01.01.2019 Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
194/1998 Z. z. Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 194/1998 účinný od 01.09.2018 Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019 Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 253/1998 účinný od 01.01.2020 Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2020 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 147/1997 účinný od 01.10.2020 Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 213/1997 účinný od 01.10.2020 Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
202/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 202/1995 účinný od 01.01.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 233/1995 účinný od 01.04.2020 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva 42/1994 účinný od 01.09.2018 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2020 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 účinný od 01.02.2020 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
308/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 308/1993 účinný od 01.01.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
40/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky 40/1993 účinný od 01.12.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky
138/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 138/1992 účinný od 01.01.2020 Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
323/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 323/1992 účinný od 01.12.2019 Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
566/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.09.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska
2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 2/1991 účinný od 01.01.2019 Zákon o kolektívnom vyjednávaní
330/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 330/1991 účinný od 01.02.2020 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 455/1991 účinný od 01.10.2020 Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 92/1991 účinný od 01.09.2018 Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku 111/1990 účinný od 01.09.2018 Zákon o štátnom podniku
369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 369/1990 účinný od 01.05.2020 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
51/1988 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 51/1988 účinný od 01.09.2019 Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 50/1976 účinný od 01.10.2019 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 71/1967 účinný od 01.09.2018 Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore