Všetky konsolidované znenia predpisu 164/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2010 9/2010 Zákon o sťažnostiach 9/2010 účinný od 01.02.2010
2 01.06.2008 účinný od 01.06.2008 do 31.01.2010
MENU
Hore