Dôvodové správy k predpisu 161/2013

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 396/2019 , dátum vydania: 27.11.2019
  2. Vládny návrh zákona o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
    K predpisu 161/2013 , dátum vydania: 26.06.2013
MENU
Hore