Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 160/2014 účinný od 15.06.2014


Platnosť od: 13.06.2014
Účinnosť od: 15.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 160/2014 účinný od 15.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 160/2014 s účinnosťou od 15.06.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 ...

Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a
Osobitné ustanovenie o rádioaktívnych nerastoch

Dobývanie rádioaktívnych nerastov je zakázané, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej ...

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...

1.

V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Lehota podľa druhej vety neplynie od podania návrhu ...

2.

V § 24 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) súhlasný výsledok miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu,12aaa) ak ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12aaa znie:

„12aaa)
§ 24a zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 160/2014 Z. z.“.

3.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) súhlasným výsledkom miestneho referenda z každej obce podľa osobitného predpisu,12aaa) ak ...

4.

V § 28 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Organizácia pred podaním návrhu na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru na dobývanie ...

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 15.

5.

Za § 43aa sa vkladá § 43ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43ab Prechodné ustanovenie účinné od 15. júna 2014 Konanie o návrhu na určenie dobývacieho ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 11a ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

2.

V § 11a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
ak tak ustanovuje osobitný zákon.“.

3.

V § 11a ods. 5 sa slová „a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „a), b), d) a e)“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v ...

1.

V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

2.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
o prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

2.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2014."Times New Roman"P12>

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore