Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 16/2006 účinný od 01.02.2006


Platnosť od: 14.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD49 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 16/2006 účinný od 01.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 16/2006 s účinnosťou od 01.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

1.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i)
utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,“.

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená j) až q).

2.

V § 5 ods. 2 písm. a) a b) a odseku 6 sa slovo „zmluva“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom ...

3.

V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného ...

4.

V § 5 ods. 7 sa za slovom „orgánov“ bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

5.

V § 6 ods. 1 sa za slovo „úlohy“ vkladá slovo „miestnej“.

6.

V § 6 ods. 2 sa slová „podľa § 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

7.

V § 8 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

8.

V § 8 ods. 11 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a krajskému úradu“.

9.

V § 11 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „najmä“ nahrádza slovami „a to“.

10.

V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „plat a“.

11.

V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) o ďalších veciach, ktoré si môže vyhradiť v štatúte samosprávneho kraja, ak nie sú ...

12.

V § 11 ods. 9 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „desiatich“.

13.

V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

14.

V § 12 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších ...

15.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

16.

V § 13 ods. 2 písm. f) sa za slovo „kraja“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

17.

V § 13 ods. 2 písm. g) sa za slovom „smrťou“ vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“. ...

18.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podľa osobitného zákona.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných ...

19.

V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých ...

20.

V § 16 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym ...

21.

V § 16 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

22.

V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „alebo“.

23.

V § 17 ods. 1 písm. h) sa za slovom „smrťou“ vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“. ...

24.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
podľa osobitného zákona.17a)“.

25.

V § 18 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „samosprávny kraj“.

26.

V § 19c ods. 3 sa slová „predseda v správnom konaní podľa § 16“ nahrádzajú slovami „v ...

27.

V § 20 ods. 1 v časti vety pred bodkočiarkou sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „finančnú ...

28.

V § 20 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku najviac v sume desaťnásobku ...

29.

V § 22 ods. 1 až 4 a 6 sa slovo „predseda“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „samosprávny ...

30.

V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore