Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71010
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 152/2019 účinný od 23.11.2019


Platnosť od: 03.06.2019
Účinnosť od: 23.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 152/2019 účinný od 23.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 152/2019 s účinnosťou od 23.11.2019

Legislatívny proces k zákonu 152/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „ustanovenia § 7 ods. 3, § 13 ods. ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „zásielok“ umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Čl. 17 ods. 2.3 Svetového poštového dohovoru (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...

3.

V § 13 ods. 2 písm. f) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

4.

V § 13 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
činnosti podľa osobitného predpisu12a) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného ...

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

5.

V § 32 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe alebo v elektronickej ...

6.

V § 32 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) vydať na požiadanie odosielateľovi potvrdenie o výsledku dodania zapísanej poštovej zásielky ...

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).

7.

V § 34 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) šesť mesiacov, ak ide o zapísanú poštovú zásielku; to neplatí, ak ide o uplatnenie reklamácie, ...

8.

V § 34 odsek 10 znie:

„(10) Po uplynutí úložnej lehoty poštový podnik a) poštovú zásielku okrem poštového poukazu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ...

9.

V § 59 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) kontrolu plnenia povinnosti poskytovať úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

10.

V § 62 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Úrad uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo podnikateľovi, ktorý poruší alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) Články 4, 5 a 6 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/644.“.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.

11.

V § 67 ods. 2 úvodnej vete sa nad slovom „konaní“ vypúšťa odkaz 29.

12.

V § 67 ods. 2 písm. h) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

13.

Za § 73a sa vkladá § 73b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 73b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 23. novembra 2019 Lehoty, ktoré začali plynúť ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 23. novembra 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore