Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 149/2008 účinný od 01.06.2008

Platnosť od: 29.04.2008
Účinnosť od: 01.06.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenské právo, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD18DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. 149/2008 účinný od 01.06.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 149/2008 s účinnosťou od 01.06.2008
Načítavam znenie...
MENU
Hore