Dôvodové správy k predpisu 137/2010

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 137/2010 , dátum vydania: 13.06.2018
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
    K predpisu 350/2015 , dátum vydania: 05.12.2015
  3. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
    K predpisu 350/2015 , dátum vydania: 05.12.2015
  4. Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 180/2013 , dátum vydania: 29.06.2013
  5. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
    K predpisu 318/2012 , dátum vydania: 13.10.2012
  6. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
    K predpisu 318/2012 , dátum vydania: 13.10.2012
  7. Vládny návrh zákona o ovzduší
    K predpisu 137/2010 , dátum vydania: 08.04.2010
  8. Vládny návrh zákona o ovzduší
    K predpisu 137/2010 , dátum vydania: 08.04.2010
MENU
Hore