Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020

Platnosť od: 08.04.2010
Účinnosť od: 09.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7JUD61DS8EUPP13ČL0

Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 137/2010 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 74/2020


Nový paragraf
§ 32c
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Lehota podľa § 10 ods. 10 neplynie v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore