Dôvodové správy k predpisu 134/2013

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
    K predpisu 134/2013 , dátum vydania: 06.06.2013
MENU
Hore