Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015

Platnosť od: 11.06.2015
Účinnosť od: 20.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 131/2015 účinný od 20.07.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 131/2015 s účinnosťou od 20.07.2015

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore