Zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 127/2022 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 127/2022 účinný od 01.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 127/2022 s účinnosťou od 01.05.2022

Legislatívny proces k zákonu 127/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

V § 102aa odsek 1 znie:

„(1) Tehotná príslušníčka a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok nesmie vykonávať ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore