Dôvodové správy k predpisu 127/2006

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
    K predpisu 515/2008 , dátum vydania: 10.12.2008
  2. Vládny návrh zákona o perzistentných organických látkach a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 127/2006 , dátum vydania: 09.03.2006
MENU
Hore