Všetky konsolidované znenia predpisu 122/2015

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2015 účinný od 01.07.2015
MENU
Hore