Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 121/2006 účinný od 01.04.2006

Platnosť od: 08.03.2006
Účinnosť od: 01.04.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD25DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 121/2006 účinný od 01.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 121/2006 s účinnosťou od 01.04.2006
MENÍ:
308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 308/2000 účinný od 28.01.2022 do 31.07.2022 Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
Načítavam znenie...
MENU
Hore