Zákon o súdnej rehabilitácii 119/1990 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 23.04.1990
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Osobné práva, Trestné konanie, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD869DSEUPP3ČL0

Zákon o súdnej rehabilitácii 119/1990 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 119/1990 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 146/2013
MENÍ:
146/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2013 účinný od 01.07.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
146/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2013 účinný od 01.07.2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
633/1992 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 633/1992 účinný od 31.12.1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
633/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 633/1992 účinný od 31.12.1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.
47/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 47/1991 účinný od 01.03.1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
47/1991 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 47/1991 účinný od 01.03.1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
JE VYKONÁVANÝ:
302/1996 Z. z. Nariadenie vlády o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov 302/1996 účinný od 25.10.1996 do 01.07.2013 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov
302/1996 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov 302/1996 účinný od 25.10.1996 do 30.06.2013 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov
556/1992 Zb. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 556/1992 účinný od 15.12.1992 do 24.10.1996 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
556/1992 Zb. Nariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohĺadávok z priznaných odškodnení podĺa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 556/1992 účinný od 15.12.1992 do 25.10.1996 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
532/1990 Zb. Rek. nariadenie vlády o vydaní dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 532/1990 účinný od 15.12.1992 do 25.10.1996 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
532/1990 Zb. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 532/1990 účinný od 15.12.1992 do 24.10.1996 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Načítavam znenie...
MENU
Hore