Všetky konsolidované znenia predpisu 119/1990

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2013 146/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2013 účinný od 01.07.2013
2 31.12.1992 633/1992 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. 633/1992 účinný od 31.12.1992 do 30.06.2013
3 01.03.1991 47/1991 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 47/1991 účinný od 01.03.1991 do 30.12.1992
4 01.07.1990 účinný od 01.07.1990 do 28.02.1991
MENU
Hore