Zákon o súdnej rehabilitácii 119/1990 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 23.04.1990
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Osobné práva, Trestné konanie, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD869DSEUPP3ČL0

Zákon o súdnej rehabilitácii 119/1990 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 119/1990 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 146/2013

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore