Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 118/2015 účinný od 01.07.2015


Platnosť od: 05.06.2015
Účinnosť od: 01.07.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 118/2015 účinný od 01.07.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 118/2015 s účinnosťou od 01.07.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 22 ods. 7 písm. b) a § 23 ods. 4 prvej vete, ods. 5 písm. a) a j) a ods. 6 sa za slovom „vzdelávanie“ ...

2.

V § 23 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 4 druhej vete sa za slovom „vzdelávanie“ vypúšťa čiarka ...

3.

V § 23 ods. 7 sa slová „právnickej osobe“ nahrádzajú slovami „osobe oprávnenej na výchovu ...

4.

V § 24 ods. 10 sa za slovom „technikov“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou“. ...

5.

V § 27 ods. 1 sa slová „predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na ...

6.

V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

7.

V § 27 odsek 4 znie:

„(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je, a) ak žiadateľom je fyzická ...

8.

V § 27 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie ...

9.

V § 27 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

10.

V § 27 ods. 6 sa slovo „konateľom“ nahrádza slovami „štatutárnym orgánom, členom štatutárneho ...

11.

V § 27 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je určený podľa odseku 4 písm. ...

12.

V § 27 ods. 9 písm. d) sa za slová „svojej odbornej praxe“ vkladá čiarka a slová „odbornej ...

13.

V § 27 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) sústavne spĺňať podmienky uvedené v odseku 4; to sa v období 15 dní od skončenia vykonávania ...

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

14.

V § 27 ods. 13 písm. f) sa vypúšťajú slová „druhého bodu“.

15.

V § 27 ods. 13 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. b)“ sa vkladajú ...

16.

V § 27 ods. 14 písmeno c) znie:

„c) osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je fyzickou osobou, stratou platnosti príslušného ...

17.

V § 27 ods. 14 písm. d) sa slová „odborného zástupcu s odbornou spôsobilosťou“ nahrádzajú ...

18.

Za § 39g sa vkladá § 39h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 (1) Platné oprávnenie na ...

19.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRAX, KTORÉ SÚ PODMIENKOU ...

20.

Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore