Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2004 účinný od 01.01.2010 do 29.02.2012

Platnosť od: 05.03.2004
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 29.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD13DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2004 účinný od 01.01.2010 do 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2004 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 513/2009
MENÍ:
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 01.12.2020 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
164/1996 Z. z. o dráhách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 164/1996 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2009 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
168/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave 168/1996 účinný od 15.06.2011 do 29.02.2012 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave
168/1996 Z. z. o cestnej doprave 168/1996 účinný od 15.06.2011 do 01.03.2012 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave
Načítavam znenie...
MENU
Hore