Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2004 účinný od 01.01.2010 do 29.02.2012

Platnosť od: 05.03.2004
Účinnosť od: 01.01.2010
Účinnosť do: 29.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD13DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 114/2004 účinný od 01.01.2010 do 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 114/2004 s účinnosťou od 01.01.2010 na základe 513/2009
Načítavam znenie...
MENU
Hore