Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71943
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 111/2019 účinný od 26.04.2019


Platnosť od: 26.04.2019
Účinnosť od: 26.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 111/2019 účinný od 26.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 111/2019 s účinnosťou od 26.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 3 písm. m) sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 7“.

2.

V § 4 ods. 1 písm. ad) piatom bode sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

3.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:

„ai) zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnosti a výkonu štátneho dozoru ...

4.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na podporné programové aktivity zamerané ...

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11j až 11l znejú:

„11j) Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a ...

5.

V § 4 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

6.

V § 4c ods. 2 a § 4d ods. 5 písm. k) sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. ...

7.

Za § 4d sa vkladá § 4e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4e Dotácia na podporné programové aktivity (1) O dotáciu na podporné programové aktivity ...

8.

Za § 4e sa vkladá § 4f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4f Dotácia na zefektívnenie odhaľovania environmentálnej trestnej činnostia výkonu štátneho ...

9.

V § 9 ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3“ a na konci sa pripája ...

10.

V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) účel, výšku, druh, podmienky a časový interval čerpania poskytnutej podpory, dotácie na ...

11.

V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová „na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad)“ vkladá čiarka a ...

12.

V § 11 ods. 2 sa za slovom „kompenzácie“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „na ...

13.

V § 11 ods. 3 a 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „podľa § 4b a 4c“ sa vkladajú ...

14.

Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Ministerstvo zverejní výzvu ...

15.

Slová „finančné prostriedky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 ...

1.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

2.

V § 7 ods. 9 písm. d) sa slová „30. júna“ nahrádzajú slovami „31. marca“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore