Všetky konsolidované znenia predpisu 110/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2023 97/2023 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov 97/2023 účinný od 01.05.2023
2 01.01.2016 346/2015 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z. 346/2015 účinný od 01.01.2016 do 30.04.2023
3 01.01.2013 319/2012 Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 319/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2015
4 01.04.2004 účinný od 01.04.2004 do 31.12.2012
MENU
Hore