Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2009 účinný od 01.01.2010


Platnosť od: 25.03.2009
Účinnosť od: 01.01.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD45 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108/2009 účinný od 01.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 108/2009 s účinnosťou od 01.01.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 57 ods. 2 druhá veta znie: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky ...

2.

V § 84 ods. 4 sa slová „minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou ...

3.

V § 138 odsek 9 znie:

„(9) Vymeriavací základ je pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne ...

4.

V § 138 ods. 17 sa vypúšťa druhá veta.

5.

V § 138 ods. 21 sa slová „výška minimálnej mzdy66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných ...

6.

V § 138 ods. 22 sa vypúšťajú slová „odseky 9 a 10 sa nepoužijú“.

7.

V § 138 ods. 23 sa slová „suma vymeriavacieho základu uvedená v odseku 9 platná ku dňu“ nahrádzajú ...

8.

V § 293ag ods. 1 a 2 sa slovo „2009“ nahrádza slovom „2011“.

9.

V § 293ag ods. 3 sa slovo „2009“ nahrádza slovom „2011“, slovo „2010“ sa nahrádza slovom ...

10.

Za § 293bf sa vkladajú § 293bg až 293bi, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 293bg Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. apríla 2009 (1) Sadzba poistného do rezervného ...

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Výbor zriaďuje komisiu na účely a) posúdenia efektívnosti a reálnosti podnikateľského ...

2.

V § 49 odsek 8 znie:

„(8) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie ...

3.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po ...

4.

V § 50b ods. 7 sa vypúšťa písmeno g).

5.

V § 50c ods. 1 sa za slová „dobu určitú“ vkladajú slová „v rozsahu najmenej polovice ustanoveného ...

6.

V § 50g ods. 1 sa slová „§ 49 a 50h“ nahrádzajú slovami „§ 49, 50h a § 57“.

7.

V § 50h ods. 1 sa slová „§ 49 a 50g“ nahrádzajú slovami „§ 49, 50g a § 57“.

8.

V § 57 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

9.

V § 57 odsek 7 znie:

„(7) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie ...

10.

V § 60 ods. 1 sa slová „do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku“ ...

11.

V § 60 ods. 2 písm. i) a ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „činnosti a“.

12.

V § 60 odsek 7 znie:

„(7) Príspevok poskytuje príslušný úrad na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady ...

13.

Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72h Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. aprílu 2009 (1) Pre právnickú osobu alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:

„65)
§ 20f Občianskeho zákonníka.“.

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 13 ods. 14 prvá veta znie: „Koeficient podľa odseku 9 písm. b) pre poistenca podľa § 11 ...

2.

V § 13 odsek 17 znie:

„(17) Na účely tohto zákona sa pojmom minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 sa vypúšťa.

3.

Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý znie:

„§ 29c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010 (1) Preddavok na poistnom ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem prvého bodu až deviateho bodu a § 293bh ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore