Všetky konsolidované znenia predpisu 107/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 530/2011 Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.08.2012
2 01.04.2010 475/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 475/2009 účinný od 01.04.2010 do 31.12.2011
3 01.01.2009 465/2008 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 465/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.03.2010
4 01.12.2008 378/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2008
5 01.05.2006 218/2006 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 218/2006 účinný od 01.05.2006 do 30.11.2008
6 01.01.2005 630/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z. 630/2004 účinný od 01.01.2005 do 30.04.2006
7 01.12.2004 630/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z. 630/2004 účinný od 01.12.2004 do 31.12.2004
8 01.11.2004 556/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov 556/2004 účinný od 01.11.2004 do 30.11.2004
9 01.05.2004 účinný od 01.05.2004 do 31.10.2004
10 01.03.2004 účinný od 01.03.2004 do 30.04.2004
MENU
Hore