Všetky konsolidované znenia predpisu 105/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2024 účinný od 01.06.2024
MENU
Hore