Dôvodové správy k predpisu 105/2024

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 105/2024 , dátum vydania: 20.05.2024
MENU
Hore