Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024

Platnosť od: 20.05.2024
Účinnosť od: 01.06.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 105/2024 účinný od 01.06.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 105/2024 s účinnosťou od 01.06.2024

Legislatívny proces k zákonu 105/2024

Načítavam znenie...
MENU
Hore