Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008

Platnosť od: 27.03.2008
Účinnosť od: 01.07.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Potravinárstvo, Kontrolné orgány, Štátne orgány, Kontrolný systém, Priestupkové konanie, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD26DS1EU3PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 100/2008 účinný od 01.07.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 100/2008 s účinnosťou od 01.07.2008
MENÍ:
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 21.04.2021 Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
Načítavam znenie...
MENU
Hore