Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 10/2018 účinný od 01.03.2018

Platnosť od: 12.01.2018
Účinnosť od: 01.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 10/2018 účinný od 01.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 10/2018 s účinnosťou od 01.03.2018

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore