Všetky konsolidované znenia predpisu 10/2018

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2018 účinný od 01.03.2018
MENU
Hore