Dôvodové správy k predpisu 10/2018

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
    K predpisu 10/2018 , dátum vydania: 12.01.2018
MENU
Hore