Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 93/2003 účinný od 15.03.2003 do 31.05.2004

Platnosť od: 14.03.2003
Účinnosť od: 15.03.2003
Účinnosť do: 31.05.2004
Autor: Úrad pre štátnu službu
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 93/2003 s účinnosťou od 15.03.2003

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore