Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 93/2003 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006

Platnosť od: 14.03.2003
Účinnosť od: 01.06.2004
Účinnosť do: 31.05.2006
Zrušený: tá.o .3281
Autor: Úrad pre štátnu službu
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 93/2003 s účinnosťou od 01.06.2004 na základe 334/2004
ZRUŠENÝ:
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2001 účinný od 01.11.2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
312/2001 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2001 účinný od 01.11.2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
MENÍ:
334/2004 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 334/2004 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006 Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta
334/2004 Z. z. Vyhláška Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 334/2004 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006 Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta
JE VYKONÁVANÝ:
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2001 účinný od 01.11.2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
312/2001 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 312/2001 účinný od 01.11.2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore