Všetky konsolidované znenia predpisu 93/2003

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2004 334/2004 Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre štátnu službu č. 93/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta 334/2004 účinný od 01.06.2004 do 31.05.2006
2 15.03.2003 účinný od 15.03.2003 do 31.05.2004
MENU
Hore