Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 19.04.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 92/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 92/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
MENÍ:
628/2002 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 628/2002 účinný od 01.06.2017 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
JE VYKONÁVANÝ:
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 395/2002 účinný od 01.01.2021 Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore