Všetky konsolidované znenia predpisu 92/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2014 účinný od 01.01.2014
2 01.05.2013 účinný od 01.05.2013 do 31.12.2013
MENU
Hore