Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov 90/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2004

Platnosť od: 28.02.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Zrušený: ko.8Z.5638
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Kontrolné orgány, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 90/2002 s účinnosťou od 01.03.2002
ZRUŠENÝ:
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2004 účinný od 01.01.2021 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
JE VYKONÁVANÝ:
241/2001 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 241/2001 účinný od 01.05.2004 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 241/2001 účinný od 01.05.2004 Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore