Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov 90/2002 účinný od 01.03.2002 do 30.04.2004

Platnosť od: 28.02.2002
Účinnosť od: 01.03.2002
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Kontrolné orgány, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 90/2002 s účinnosťou od 01.03.2002

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore