Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 9/2014 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky 9/2014 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/2014 s účinnosťou od 01.01.2021 na základe 434/2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. ...

§ 1

Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného ...

§ 2

Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov spravodajská jednotka poskytne prvýkrát ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 9/2014 Z. z.

  HLÁSENIE ÚDAJOV DO NÁRODNÉHO REGISTRA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

  Názov hlásenia: Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

  Značka hlásenia: R (MZ SR) 8-99

  a)

  Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov

  Hlásením do Národného registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) sa zbierajú údaje o ...

  1.

  hlásení skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra, a to vyplnením a odoslaním kompletného ...

  2.

  udržiavaní údajov v registri v správnom a aktuálnom stave, a to zapracovaním zmeny alebo opravy do doplňujúceho ...

  3.

  priebežnej kontrole údajov uvedených v doplňujúcom hlásení,

  4.

  každoročnom potvrdzovaní platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka, ak počas kalendárneho ...

  b)

  Použitá metóda získavania údajov

  Vyčerpávajúce zisťovanie.

  c)

  Okruh spravodajských jednotiek

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného ...

  d)

  Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou:

  Periodicita zisťovania: nepravidelná.

  1.

  do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena ...

  2.

  do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov v registri ...

Poznámky

 • 1)  § 3, 27, 33 a 62 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 2)  § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore