Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.02.2018


Platnosť od: 16.01.2009
Účinnosť od: 01.02.2018
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD DS EU PP6 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9/2009 účinný od 01.02.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/2009 s účinnosťou od 01.02.2018 na základe 19/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. ...

§ 1
Označenie spojnice pri vlečení motorových vozidiel a jej dĺžka (k § 34 ods. 6 zákona)

Pri vlečení motorového vozidla musí byť dĺžka spojnice motorového vozidla taká, aby vzdialenosť medzi ...

§ 2
Osobitné označenie vozidiel (k § 44 ods. 9 zákona)
(1)

Osobitné označenia sú vyobrazené v prílohe č. 1 I. diele časti IV.

(2)

Osobitné označenie (č. O 1 až O 4) sa umiestňuje vnútri vozidla v pravej dolnej časti predného skla ...

§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu (k § 51 ods. 5 zákona)

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na ...

§ 4
Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 58 ods. 2 zákona)
(1)

Označenie osoby, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo ...

(2)

Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený ...

Dopravné značky a dopravné zariadenia (k § 60 ods. 13 zákona)
§ 5
Zvislé dopravné značky
(1)

Zvislé dopravné značky sa podľa významu členia do skupín

a) výstražné značky (skupina A), b) značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky ...

(2)

Výstražné značky skupiny A upozorňujú na miesta, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť nebezpečenstvo ...

(3)

Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky skupiny P ustanovujú a spresňujú ...

(4)

Zákazové značky skupiny B ustanovujú účastníkovi cestnej premávky zákazy alebo obmedzenia.

(5)

Príkazové značky skupiny C ustanovujú účastníkovi cestnej premávky príkazy a povinnosti.

(6)

Informatívne prevádzkové značky skupiny IP, informatívne smerové značky skupiny IS a informatívne iné ...

(7)

Dodatkové tabuľky skupiny E spresňujú, dopĺňajú alebo obmedzujú význam zvislej dopravnej značky, pod ...

(8)

Zvislé dopravné značky sa podľa použitia a vyhotovenia členia na

a)
trvalé,
b)
trvalé s premenným symbolom,
c)
prenosné.
(9)

Zvislé trvalé dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo ...

(10)

Zvislé trvalé dopravné značky s premenným symbolom (ďalej len „premenné značky“) sú značky zobrazené ...

(11)

Zvislé prenosné dopravné značky sú značky zobrazené na podkladovej tabuli, ktorá je umiestnená zvislo ...

(12)

Zvislé zákazové alebo príkazové dopravné značky umiestnené nad vyznačeným jazdným pruhom platia len ...

(13)

Zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej ...

a)
zvislé dopravné značky označujúce obec, miestnu časť obce, obytnú zónu, pešiu zónu, školskú zónu, zónu ...
b)
zvislé dopravné značky č. P 1 až P 15, ktoré platia pre najbližšiu križovatku,
c)
zvislé dopravné značky č. IP 12 až IP 17b, ak nie sú použité v spojení s príslušnými vodorovnými dopravnými ...
§ 6
Vodorovné dopravné značky
(1)

Vodorovné dopravné značky (č. V 1a až V 17) sú značky zobrazené ako čiary, šípky, nápisy, symboly alebo ...

(2)

Vodorovná trvalá dopravná značka je značka zhotovená na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ...

(3)

Na vodorovné trvalé dopravné značky a doplňujúce nápisy sa používa biela farba, prípadne modrá farba ...

(4)

Dočasná zmena úpravy cestnej premávky sa vyznačuje vodorovnými dopravnými značkami (č. V 1a až V 17) ...

(5)

Dočasná vodorovná dopravná značka je retroreflexná vodorovná dopravná značka oranžovej farby aplikovaná ...

§ 7
Dopravné zariadenia
(1)

Dopravné zariadenia sa používajú na usmerňovanie cestnej premávky a sú súčasťou vybavenia trvalej alebo ...

(2)

Dopravné zariadenia sa používajú samostatne alebo v spojení so zvislými dopravnými alebo vodorovnými ...

(3)

Pri usmerňovaní cestnej premávky sa používajú najmä tieto dopravné zariadenia:

a)
svetelné signalizačné zariadenia so svetelnými signálmi (č. S 1a až S 14g),
b)
záchytné bezpečnostné zariadenia
1.
zvodidlá,
2.
zábradlové zvodidlá,
3.
zábradlia,
4.
tlmiče nárazu,
5.
dotykové lišty pre nevidiacich,
6.
ploty,
c)
vodiace dopravné zariadenia
1.
vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b),
2.
smerovacie dosky (č. Z 4a až Z 4c),
3.
vodiace dosky (č. Z 4d až Z 4f),
4.
vodiace koľajnice,
5.
vodiace steny,
6.
vodiace obrubníky,
7.
smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b),
8.
odrazové sklá a lineárne vodiace pásy,
9.
trvalé a dočasné dopravné gombíky (č. Z 7c),
10.
dopravné kužele (č. Z 1),
11.
zábrany na označenie uzávierok (č. Z 2a a č. Z 2b),
d)
výstražné dopravné zariadenia
1.
výstražné prerušované svietidlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené na dopravných kužeľoch, dopravných ...
2.
svetelné zábrany,
3.
svetelné vodiace tabule,
4.
svetelné rampy,
5.
svetelné šípky,
6.
zariadenia predbežnej výstrahy,
7.
pojazdné uzávierkové tabule,
8.
výstražné a svetelné dopravné majáčiky,
9.
výstražné pásky so striedavými kolmými alebo šikmými červenými a bielymi pruhmi,
e)
ostatné dopravné zariadenia
1.
dopravné zrkadlá,
2.
spomaľovacie prahy vyhotovené najmä z odnímateľného prefabrikovaného segmentu v žlto-čiernom farebnom ...
3.
ukazovatele smeru a sily bočného vetra (Z 9),
4.
odrazové sklá proti zveri,
5.
clony proti oslneniu,
6.
žlté a čierne pruhy označujúce trvalé prekážky (č. Z 2c),
7.
červené a biele pruhy označujúce dočasné prekážky (č. Z 2d),
8.
zastavovacie terče (§ 13 ods. 2) a smerovky (č. Z 5a až Z 5c),
9.
dopravné hlásnice,
f)
parkovacie zariadenia, ktoré sa používajú na zabránenie alebo na obmedzenie vjazdu vozidiel tam, kde ...
1.
regulačné a parkovacie stĺpiky,
2.
parkovacie zábrany,
3.
parkovacie závory,
4.
polery v tvare výsuvného stĺpa alebo výklopného segmentu zabudovaného do cesty,
g)
elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12),
h)
elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely na premenné značky (č. Z 11b).
§ 8
(1)

Vyobrazenie a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení, ich čísla, rozmery, farby a presné vyhotovenie ...

(2)

Vyhotovenie a tvary symbolov dopravných značiek a dopravných zariadení sa nesmú meniť; to neplatí pre ...

a)
dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, ktoré môžu byť obrátené,
b)
dopravné značky a dopravné zariadenia so symbolmi, číslicami a podobne, ktoré sú uvedené len ako vzory, ...
c)
dopravné značky č. B 37, č. C 16, č. IP 33, č. IP 33a, č. IS 2 až IS 8, č. IS 9, č. IS 10, č. IS 12, ...
d)
premenné značky zobrazené na elektronickom (č. Z 11a) alebo na elektromechanickom paneli na premenné ...
e)
zvislé prenosné dopravné značky č. A 4a, č. A 4b, č. A 4c, č. A 5, č. A 7, č. A 8, č. A 11, č. A 12, ...
f)
zvislé prenosné dopravné značky č. C 20 až C 23b a č. C 25 až C 30, ktorých podkladová doska je zo žltej ...
(3)

Farebné vyhotovenie premenných značiek zobrazených na elektronickom paneli na premenné značky (č. Z ...

(4)

Farebné vyhotovenie, tvary a symboly prevádzkových informácií zobrazených na elektronickom paneli na ...

(5)

Na prednú stranu zvislej dopravnej značky sa používa neretroreflexný alebo retroreflexný materiál alebo ...

a)
základná plocha je plocha, na ktorej je umiestnený významový symbol dopravnej značky,
b)
lem je farebné ohraničenie základnej plochy určenej na umiestnenie významového symbolu dopravnej značky, ...
c)
subplocha je ohraničená plocha určitého farebného vyhotovenia, na ktorej je umiestnený významový symbol ...
d)
kontrastný prúžok je prúžok určený na ohraničenie prednej strany dopravnej značky alebo subplochy, ktorý ...
e)
významový symbol je silueta umiestnená do základnej plochy alebo subplochy prednej strany dopravnej ...
f)
symbol dopravnej značky je vyhotovenie príslušnej dopravnej značky v inom veľkostnom vyhotovení, ako ...
(6)

Významový symbol a symbol zvislej dopravnej značky možno vložiť do prednej strany inej zvislej dopravnej ...

(7)

Dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami sa spravidla nevyznačuje zákaz alebo príkaz vyplývajúci ...

(8)

Použité zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia ...

(9)

Zvislé prenosné dopravné značky je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť ...

(10)

Zvislé dopravné značky pri pravom okraji cesty alebo na ľavom okraji jazdného pruhu alebo cesty v smere ...

(11)

Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii možno umiestniť iba zvislé dopravné značky v rovnakej ...

(12)

Na jednom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii sa spravidla nekombinujú zvislé dopravné značky rôznych ...

(13)

Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej ...

a)
nad cestu,
b)
na smerovo rozdelenej ceste opakovane i pri ľavom okraji cesty približne na rovnakej úrovni oproti sebe, ...
c)
na žltozelený fluorescenčný podklad; pri zvislých dopravných značkách č. P 1 a č. P 2 sa nesmie zmeniť ...
(14)

Farebné vyhotovenie zvislých dopravných značiek, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom podklade, nesmie ...

(15)

Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je umiestnenie zvislej dopravnej značky podľa odseku 13 písm. b) ...

(16)

Ak je to technicky možné, zvislé dopravné značky č. B 29a, č. B 30a a č. B 31a musia byť umiestnené ...

(17)

Zvislé dopravné značky č. A 25 až A 29b musia byť umiestňované opakovane i pri ľavom okraji cesty.

(18)

Na stožiare cestnej svetelnej signalizácie možno umiestňovať len zvislé dopravné značky č. P 1 až P ...

(19)

So zvislými dopravnými značkami č. P 1 až P 6, č. P 8, č. P 9, č. P 12 až P 15 možno kombinovať na spoločnom ...

(20)

Zvislé dopravné značky č. C 20 až C 25 sa používajú samostatne, prípadne s príslušnou dodatkovou tabuľkou. ...

(21)

Značka č. C 18 sa z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky použije vždy na potvrdenie skončenia platnosti ...

(22)

Farba používaná na informatívnych smerových značkách č. IS 1a až IS 26 je

a)
zelená, ak ide o značku na diaľnici alebo rýchlostnej ceste alebo ak ide o značku smerujúcu k diaľnici ...
b)
modrá alebo biela, ak ide o značku na inej ceste ako je uvedené v písmene a) okrem značiek podľa písmen ...
c)
biela, ak ide o označenie iného cieľa,
d)
hnedá, ak ide o označenie kultúrneho alebo turistického cieľa,
e)
žltá, ak ide o dočasné označenie alebo o označenie obchádzky.
(23)

Na dopravných značkách a dopravných zariadeniach sa nápisy používajú v štátnom jazyku; v iných jazykoch ...

Riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi a pokynmi (k § 62 ods. 3 zákona)
§ 9
(1)

Pri riadení cestnej premávky sa používajú signály uvedené a vyobrazené v prílohe č. 1 časti III bode ...

(2)

Pri riadení cestnej premávky na križovatke sa používajú najmä svetelné signály trojfarebnej sústavy ...

(3)

Pri riadení cestnej premávky na križovatke

a)
signál s červeným svetlom „Stoj!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou ...
b)
signál so súčasne svietiacim červeným svetlom „Stoj!“ a žltým svetlom „Pozor!“ znamená pre vodiča povinnosť ...
c)
signál s plným zeleným svetlom „Voľno“ znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia ...
d)
signál s plným žltým svetlom „Pozor!“ znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou ...
e)
smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča ...
f)
signál so žltým svetlom v tvare chodca (č. S 6a) alebo signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu ...
g)
doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky (č. S 10), ktorým je doplnený ...
(4)

Na skončenie platnosti signálu so zeleným svetlom „Voľno“ podľa odseku 3 písm. c), e) a g) možno vodiča ...

(5)

Pri riadení cestnej premávky mimo križovatky, napríklad pred priechodom pre chodcov, pred priechodom ...

§ 10
(1)

Číselný odpočet svetelného signálu (č. S 13) možno použiť len spolu so svetelným signálom č. S 1a, č. ...

(2)

Ak sa používa ten istý jazdný pruh striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, je cestná premávka v tomto ...

(3)

Ak svieti signál „Svetelná šípka doľava“ (č. S 12c) alebo signál „Svetelná šípka doprava“ (č. S 12d), ...

(4)

Pri riadení cestnej premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov ...

(5)

V osobitných prípadoch, napríklad na zabezpečenie vjazdu električky na cestu, sa používa signál s červeným ...

(6)

Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných plných červených svetiel znamená pre vodiča ...

(7)

Ak svetelné signalizačné zariadenie nie je vybavené signálom s plným žltým svetlom „Pozor!“, platí pri ...

(8)

Prerušované žlté svetlo (č. S 11a až S 11e) použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou alebo ...

(9)

Ak sú zriadené svetelné signalizačné zariadenia so signálmi pre električky, potom ich význam pre vodičov ...

§ 11
Svetelné signály pre chodcov a cyklistov
(1)

Pre chodcov sa používajú svetelné signály dvojfarebnej sústavy, pričom

a)
signál pre chodcov so zeleným svetlom „Voľno“ (č. S 5b) znamená, že chodec môže prechádzať cestu vo ...
b)
signál pre chodcov s červeným svetlom „Stoj!“ (č. S 5a) znamená, že chodec nesmie vstupovať na cestu. ...
(2)

Ustanovenie § 9 ods. 3 platí pre cyklistov, ak sú na cestičkách pre cyklistov zriadené svetelné signalizačné ...

(3)

Tam, kde sú svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov alebo pre cyklistov vybavené tlačidlom na svetelné ...

(4)

Svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov a cyklistov môžu byť doplnené akustickými signálmi, pričom ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia pre chodcov a cyklistov aj v prípade použitia kombinovaných signálov ...

§ 12
Riadenie cestnej premávky pokynmi
(1)

Premávku na križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“ ) v rovnošate zmenou ...

a)
Stoj! pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred ...
b)
Pozor!, ak policajt zdvihne ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou; vodič vozidla idúceho zo ...
c)
Voľno pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom; vodič vozidla môže pokračovať v jazde, a ak dodrží ...
d)
Stoj! pre vodiča vozidla prichádzajúceho smerom k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku ...
(2)

Pri pokynoch Stoj! a Voľno môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak ...

(3)

Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem pokynov uvedených v odseku 1 aj iné pokyny, najmä ...

(4)

Odseky 1 až 3 platia aj pri riadení cestnej premávky vojenským policajtom, vojakom pri plnení úloh ozbrojených ...

Zastavovanie vozidiel (k § 63 ods. 3 zákona)
§ 13
(1)

Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, ...

(2)

Policajt dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. ...

(3)

Pre zamestnancov dráhy platí pri zastavovaní vozidiel ustanovenie § 28 písm. e) zákona. Ostatné osoby ...

(4)

Odsek 2 platí aj pri zastavovaní vozidiel vojenským policajtom v rovnošate, profesionálnym vojakom a ...

§ 14
(1)

Poverená osoba podľa § 63 ods. 2 písm. e) zákona môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode ...

(2)

Pri zastavovaní vozidiel poverená osoba používa zastavovací terč (č. Z 5b); za zníženej viditeľnosti ...

(3)

Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, ...

Skúšky z odbornej spôsobilosti (k § 77 ods. 8 a § 85 zákona)
§15
Organizácia vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)

Žiadateľa o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ o vykonanie skúšky“) prihlasuje ...

(2)

Prihlášku podľa odseku 1 predkladá osobne prevádzkovateľ autoškoly alebo ním poverený zástupca autoškoly ...

(3)

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia sa prikladá

a)
doklad o zdravotnej spôsobilosti, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky v ...
b)
doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon,
c)
osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu, ak zákon neustanovuje inak,
d)
osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. ...
(4)

Doklady podľa odseku 3 sa prikladajú k žiadosti, len ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie ...

(5)

Príslušný orgán Policajného zboru pred určením termínu a miesta vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(6)

Príslušný orgán Policajného zboru určí termín a miesto vykonania skúšky, len ak je žiadosť o udelenie ...

(7)

Príslušný orgán Policajného zboru termín a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti uvedie v ...

(8)

Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi ...

(9)

Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na udelenie ...

(10)

Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 a 7 sa primerane vzťahujú aj na rozhodovanie o udelení vodičského oprávnenia ...

(11)

Žiadateľ o vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) ...

(12)

Vzor prihlášky na skúšku z odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2. Vzor prihlášky na osobitnú ...

§ 16
(1)

Skúška z odbornej spôsobilosti a každá jej časť sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. ...

(2)

Doklady podľa § 15 ods. 3 skúšobný komisár označí odtlačkom pečiatky, uvedie dátum a miesto vykonania ...

(3)

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť skúšobnému ...

(4)

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí:

a)
skúška z predpisov o cestnej premávke,
b)
skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, ...
c)
skúška z vedenia motorových vozidiel.
(5)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom ...

(6)

Ak žiadateľ o vykonanie skúšky počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho ...

(7)

Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s ...

§ 17
(1)

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(2)

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti. ...

(3)

Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského ...

(4)

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti ...

(5)

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý sa nezúčastnil skúšky z odbornej spôsobilosti v ...

§ 17a
Odstúpenie zo skúšky z odbornej spôsobilosti a prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti
(1)

Ak po začatí skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky od skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(2)

Ak žiadateľ o vykonanie skúšky pred odstúpením od skúšky z odbornej spôsobilosti alebo pred prerušením ...

(3)

Orgán Policajného zboru v prípadoch podľa odseku 1 alebo odseku 2 po dohode s autoškolou určí nový termín ...

a)
žiadateľ o vykonanie skúšky najneskôr v deň vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti v určenom novom ...
b)
ide o prerušenie skúšky z odbornej spôsobilosti.
(4)

Skúšobný komisár zapíše dôvod odstúpenia alebo prerušenia do záznamu o zisťovaní odbornej spôsobilosti ...

(5)

Ak žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže závažné dôvody, pre ktoré od skúšky z odbornej spôsobilosti ...

(6)

Ak skúšku z odbornej spôsobilosti preruší skúšobný komisár, lehota podľa § 17 ods. 2 sa predlžuje o ...

§ 18
Skúška z predpisov o cestnej premávke
(1)

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa vykonáva skúšobným testom. Skúšobný komisár pred začatím skúšky ...

(2)

Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, ...

(3)

Skúška z predpisov o cestnej premávke sa môže vykonať písomne alebo elektronicky.

(4)

Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá 20 minút.

(5)

Každý skúšobný test obsahuje najmenej 25 a najviac 30 otázok, z toho

a)
12 až 14 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky,
b)
8 až 9 otázok preverujúcich ovládanie dopravných značiek alebo dopravných zariadení,
c)
3 až 4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,
d)
2 až 3 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách ...
(6)

Skúšobný test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T obsahuje jednu otázku o organizácii času ...

(7)

Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Správne ...

(8)

Súčasťou každej otázky skúšobného testu je vyjadrenie jej bodovej hodnoty. Žiadateľ o vykonanie skúšky ...

(9)

Jednotlivé otázky sa hodnotia jedným, dvoma alebo tromi bodmi. Jedným bodom sa hodnotí otázka podľa ...

(10)

Hodnotenie skúšky z predpisov o cestnej premávke a dôvody hodnotenia skúšobný komisár zaznamená do príslušnej ...

(11)

Skúšobné testy môžu byť vydané aj v anglickom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny žijúcej na území ...

§ 19
Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe
(1)

Skúška z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe sa vykonáva ústne.

(2)

Obsahom skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je preverenie vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky ...

a)
o konštrukcii a princípe fungovania spaľovacích motorov,
b)
o konštrukcii a princípe fungovania palivového systému,
c)
o konštrukcii elektrického systému,
d)
o princípe zapaľovania,
e)
o konštrukcii a princípe fungovania spojky a prevodovky,
f)
o kontrole a dopĺňaní pohonných látok, motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
g)
o povinnej výbave vozidla,
h)
o kontrole tesnosti vzduchovej brzdovej sústavy, tlakomera, zásobníkov vzduchu,
i)
o spôsobe ovládania spojky, brzdového systému a zaraďovania prevodových stupňov,
j)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v pneumatikách,
k)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na kolesách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
l)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
m)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
n)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
o)
o zariadení na pripojenie prípojného vozidla a jeho kontrole, ak ide o motorové vozidlo skupiny CE a ...
p)
o rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných ...
q)
o rozpoznaní a odstraňovaní ostatných porúch s ohľadom na požiadavky hospodárnej premávky motorových ...
r)
o ovládaní korby, pomocných dverí, núdzových východov, zariadení prvej pomoci, hasiacich prístrojov ...
s)
o dokladoch vozidiel a prepravných dokladoch požadovaných pri preprave,
t)
o používaní záznamového zariadenia,3) ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, CE, ...
(3)

Súčasťou skúšky z náuky o vozidlách a ich údržbe je aj preukázanie schopností odstraňovať poruchy na ...

(4)

Žiadateľ o vykonanie skúšky pri skúške z náuky o vozidlách a ich údržbe musí správne zodpovedať dve ...

(5)

Skúšobný komisár poznačí znenie otázok, na ktoré mal žiadateľ o vykonanie skúšky odpovedať, hodnotenie ...

(6)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z náuky o vozidlách a ich údržbe možno ...

Skúška z vedenia motorových vozidiel
§ 20
(1)

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom

a)
prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche ...
b)
druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej ...
(2)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM, A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. a) sa ...

a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť ...
1.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, spínača núdzového zastavenia, ak je ním vozidlo vybavené, ...
2.
správne použiť ochrannú výbavu, ako sú rukavice, obuv, odev a ochranná prilba,
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
zdvihnúť vozidlo z podpery a tlačiť ho bez použitia motora, zaparkovať vozidlo a zdvihnúť ho na podperu ...
2.
počas jazdy otočiť vozidlo do protismeru, udržiavať rovnováhu pri rôznej rýchlosti jazdy vrátane jazdy ...
3.
ovládať vozidlo pri malej rýchlosti do 15 km ● h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň ...
4.
ovládať vozidlo pri vyššej rýchlosti od 10 km ● h-1 tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň ...
5.
použiť brzdu tak, že žiadateľ o vykonanie skúšky vykoná aspoň dva úkony, z ktorých jeden je náhle použitie ...
(3)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny AM, A1, A2 a A podľa odseku 1 písm. b) sa ...

a)
zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine ...
b)
zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore, ...
c)
viesť vozidlo v zákrute,
d)
prejsť križovatkou,
e)
zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,
f)
zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, ak to trasa jazdy umožňuje, a schopnosť ...
g)
vykonať predchádzanie a obchádzanie,
h)
viesť vozidlo po kruhovom objazde, cez železničné priecestie, priechod pre chodcov, popri zastávke električiek ...
i)
bezpečne vystúpiť z vozidla.
(4)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. a) sa preveruje ...

a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť ...
1.
upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť ...
2.
skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je ...
3.
skontrolovať uzatvorenie dverí,
4.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny ...
5.
skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie ...
6.
skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného ...
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
zvládnuť slalomovú jazdu smerom dopredu,
2.
cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní ...
3.
otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
4.
zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie k vodiacej čiare) ...
5.
zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste,
6.
pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie ...
(5)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny B1, B a BE podľa odseku 1 písm. b) sa preveruje ...

(6)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa ...

a)
na úseku prípravy a technickej kontroly vozidla vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky najmä schopnosť ...
1.
upraviť sedadlo, opierku hlavy, ak je ňou vozidlo vybavené, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť ...
2.
skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení, ak je ...
3.
vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny ...
4.
vykonať kontrolu brzdových a riadiacich systémov s posilňovačom, vykonať kontrolu stavu kolies, matíc ...
5.
vykonať kontrolu prístrojového panela vrátane ustanoveného záznamového zariadenia3) v prípade žiadateľa ...
6.
používať ustanovené záznamové zariadenie, ak ide o žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny C1, C1E, C, ...
7.
vykonať kontrolu tlaku vzduchu, kontrolu zásobníkov vzduchu a pruženia,
8.
skontrolovať bezpečnostné faktory týkajúce sa nákladu vozidla, ako je bezpečné uloženie nákladu a zabezpečenie ...
9.
skontrolovať spájací mechanizmus, funkčnosť elektrického spojenia s prípojným vozidlom a bŕzd prípojného ...
10.
používať špeciálne bezpečnostné prvky vozidla, zariadenia prvej pomoci, hasiace prístroje a iné bezpečnostné ...
b)
na úseku vedenia motorového vozidla najmä schopnosť
1.
cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní ...
2.
otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
3.
zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžneho, šikmého alebo kolmého státia k vodiacej ...
4.
zaparkovať vozidlo pri nakladacej rampe, plošine alebo podobnom zariadení z dôvodu nakladania alebo ...
5.
pripojiť a odpojiť alebo odpojiť a opätovne pripojiť prípojné vozidlo, ak ide o žiadateľa o vykonanie ...
6.
zaparkovať vozidlo tak, aby cestujúci mohli bezpečne vystúpiť z autobusu alebo nastúpiť do autobusu, ...
(7)

Pri vykonávaní skúšky z vedenia motorových vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T podľa ...

(8)

Preverovanie schopností podľa odseku 2 písm. b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac ...

a)
10 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D a T,
b)
15 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
(9)

Skúška z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) trvá najmenej

a)
25 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T,
b)
45 minút u žiadateľa o vykonanie skúšky ostatných skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
(10)

Vyhodnotenie skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 1 písm. b) a oboznámenie žiadateľa s ...

(11)

Pri približovaní sa k prípojnému vozidlu pri pripájaní prípojného vozidla podľa odseku 6 písm. b) piateho ...

(12)

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky nepočujúci alebo nemý, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno ...

§ 21
(1)

Pri skúške z vedenia motorového vozidla sa hodnotí, či žiadateľ preukáže schopnosti a bezpečné a správne ...

a)
sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, ...
b)
dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,
c)
berie do úvahy vplyv otáčok motora, radenia prevodových stupňov, zrýchľovania a brzdenia na spotrebu ...
d)
dodržiava pravidlá cestnej premávky,
e)
je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na ...
f)
preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,
g)
zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré ...
(2)

Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ o vykonanie skúšky porušil pravidlá cestnej premávky ...

(3)

Žiadateľ o vykonanie skúšky, ktorý nepreukázal schopnosti a bezpečné a správne zvládnutie úkonov podľa ...

(4)

Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vždy začína časťou skúšky podľa § 20 ods. 1 písm. a). Ak je ...

(5)

Ak bol žiadateľ o vykonanie skúšky v druhej časti skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. ...

(6)

Hodnotenie jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a dôvody hodnotenia skúšobný komisár ...

§ 22
(1)

Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na motorovom vozidle alebo jazdnej súprave, ktoré spĺňajú ...

(2)

Skúška z vedenia motorových vozidiel

a)
skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny AM s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej ...
b)
skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho ...
c)
skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A2 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho ...
d)
skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A bez postranného vozíka s prevádzkovou hmotnosťou ...
e)
skupiny B1 sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B1, ktorého najväčšia konštrukčná ...
f)
skupiny B sa vykonáva na štvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť ...
g)
skupiny BE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km ● h-1, ...
h)
skupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej ...
i)
skupiny C1E sa vykonáva na jazdnej súprave s dĺžkou najmenej 8 m zloženej z motorového vozidla skupiny ...
j)
skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou najmenej ...
k)
skupiny CE sa vykonáva na jazdnej súprave zloženej
1.
z motorového vozidla skupiny C a návesu, pričom
1a.
motorové vozidlo skupiny C musí byť vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou umožňujúcou ...
1b.
náves musí mať nákladný priestor tvorený uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína ...
1c.
jazdná súprava musí mať najväčšiu prípustnú hmotnosť najmenej 20 000 kg, skutočnú hmotnosť najmenej ...
2.
z motorového vozidla skupiny C podľa písmena j) a prípojného vozidla s dĺžkou najmenej 7,5 m, pričom ...
l)
skupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D1, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť ...
m)
skupiny D1E sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1, ...
n)
skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m, ...
o)
skupiny DE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km ● h-1 a ...
p)
skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km ● h-1 ...
(3)

Na účely skúšky z vedenia motorových vozidiel a vodičského oprávnenia sa rozumie

a)
skutočnou hmotnosťou hmotnosť vozidla v čase konania skúšky z vedenia motorových vozidiel,
b)
vozidlom s manuálnou prevodovkou vozidlo, v ktorom je prítomný pedál spojky alebo ručne ovládaná páka ...
c)
vozidlom s automatickou prevodovkou vozidlo iné, ako je vozidlo podľa písmena b).
(4)

Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, ...

(5)

Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť ...

(6)

Vodičské oprávnenie skupiny B udelené podľa § 76 ods. 7 zákona sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ ...

(7)

Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny C, CE, D alebo DE sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už ...

(8)

Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského oprávnenia ...

(9)

Obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 4 sa zruší aj vtedy, ak držiteľ takto obmedzeného vodičského ...

a)
skupiny AM úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1, ...
b)
skupiny A1 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 ...
c)
skupiny A2 úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A ...
d)
skupiny B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE úspešne vykoná skúšku z odbornej spôsobilosti na ...
e)
skupiny B úspešne vykoná osobitnú skúšku podľa § 76 ods. 7 zákona na motorovom vozidle s manuálnou prevodovkou. ...
(10)

Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže žiadateľ o vykonanie skúšky viesť len motorové vozidlo technicky ...

(11)

Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. a) môžu byť vo vozidle prítomní žiadateľ ...

(12)

Počas skúšky z vedenia motorového vozidla podľa § 20 ods. 1 písm. b) sú vo vozidle vždy prítomní žiadateľ ...

(13)

Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel podľa § 20 ods. 1 písm. b) vykonáva na vozidle skupiny AM, ...

§ 22a
(1)

Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 76 ods. 7 zákona sa primerane vzťahuje § 15 ods. 1 až 3,5 a 7 ...

(2)

Osobitná skúška podľa odseku 1 sa vykoná na jazdnej súprave s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou ...

(3)

Na vykonanie osobitnej skúšky podľa § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona sa primerane vzťahuje ...

§ 22b
(1)

V protokole vodičských oprávnení sa vedú záznamy súvisiace s rozhodovaním o vodičských oprávneniach.

(2)

Každé hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti v protokole vodičských oprávnení ...

(3)

Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú aj na osobitnú skúšku a na udelenie vodičského oprávnenia ...

(4)

Udelenie vodičského oprávnenia skúšobný komisár zaznamená do informačného systému, ktorý sa vedie na ...

(5)

Vzor protokolu vodičských oprávnení je uvedený v prílohe č. 3.

§ 23
Rozsah odbornej prípravy skúšobných komisárov (k § 85 zákona)
(1)

Odbornú prípravu žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára tvorí z hľadiska jej minimálneho rozsahu ...

a)
vedomostí o pravidlách cestnej premávky a ovládania predpisov súvisiacich s vedením motorového vozidla, ...
b)
bezpečnosti cestnej premávky so zameraním na schopnosť viesť motorové vozidlo tak, že vodič preukáže ...
c)
schopností objektívne, jednotne a nediskriminačným spôsobom hodnotiť u žiadateľa o udelenie vodičského ...
d)
komunikačných schopností potrebných na vykonávanie skúšky z odbornej spôsobilosti, najmä
1.
zrozumiteľnú a zreteľnú komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky zahŕňajúcu zhodnotenie skúšky z ...
2.
schopnosť zvoliť primeraný komunikačný jazyk smerom k žiadateľovi o vykonanie skúšky,
3.
schopnosť zaoberať sa otázkami a podnetmi žiadateľov o vykonanie skúšky,
4.
správanie sa k žiadateľom o vykonanie skúšky,
e)
vedomostí o technických a fyzikálnych charakteristikách vozidiel, najmä riadenia, brzdovej sústavy, ...
f)
dodržiavania zásad bezpečnosti pri nakladaní a vykladaní nákladu a jeho upevňovania,
g)
dodržiavania zásad bezpečnosti pri hromadnej preprave osôb,
h)
poznania základov fyzikálnych charakteristík vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, odpory vplývajúce ...
i)
vedomostí o zásadách hospodárneho vedenia motorových vozidiel s ohľadom na životné prostredie,
j)
používania tachografového záznamového zariadenia vo vozidlách a dodržiavania bezpečnostných prestávok ...
k)
obsahu skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a spôsobu jej vykonávania, ...
l)
praktického výcviku zameraného na udržiavanie a rozvíjanie schopností zvládať úkony podľa § 20 ods. ...
(2)

Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára trvá najmenej 60 vyučovacích hodín ...

a)
teóriu správania pri vedení motorového vozidla,
b)
požiadavky na skúšku žiadateľa o vykonanie skúšky,
c)
príslušné právne predpisy v oblasti cestnej dopravy vrátane predpisov Európskej únie,
d)
správne hodnotenie teoretických a praktických vedomostí žiadateľa o vykonanie skúšky,
e)
rozpoznávanie chýb, ktorých sa žiadateľ o vykonanie skúšky môže dopustiť,
f)
jednotnosť a súlad hodnotenia žiadateľa o vykonanie skúšky,
g)
komunikáciu so žiadateľom o vykonanie skúšky,
h)
úctivé správanie voči žiadateľovi o vykonanie skúšky,
i)
technické charakteristiky motorových vozidiel v rozsahu skupiny vodičského oprávnenia, pri ktorej bude ...
j)
bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladu a nastupovaní a vystupovaní osôb,
k)
vedomosti o fyzikálnych charakteristikách vozidla, ako je rýchlosť, trenie, dynamika, sila,
l)
vedomosti o hospodárnom vedení vozidla z hľadiska spotreby paliva a ochrany životného prostredia.
(3)

Odborná príprava žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára z dôvodu rozšírenia rozsahu preukazu ...

Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára (k § 85 zákona)
§ 24
(1)

Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára po absolvovaní odbornej prípravy žiadateľa o vydanie ...

a)
z teoretickej skúšky a
b)
zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.
(2)

Výsledok každej časti skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí klasifikačným stupňom ...

(3)

Teoretická skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou zloženou zo zamestnancov ministerstva vnútra ...

(4)

Skúška z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva pred osobou, ktorú poverí ministerstvo vnútra.

(5)

Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri teoretickej skúške preukázať zvládnutie vedomostí ...

(6)

Žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára musí pri skúške z vedenia motorových vozidiel preukázať ...

(7)

Teoretická skúška sa vykonáva pred skúškou z vedenia motorových vozidiel a jej úspešné absolvovanie ...

(8)

Výsledok skúšky z vedenia motorových vozidiel potvrdí podpisom osoba poverená podľa odseku 4 v zázname ...

(9)

Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, pre ktorú skupinu motorových vozidiel žiadateľ o vydanie ...

(10)

Skúška z vedenia motorového vozidla sa vykonáva na motorovom vozidle rovnakej skupiny, na ktorú žiadateľ ...

§ 25
(1)

Výsledok skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára sa hodnotí stupňom prospel alebo neprospel a ...

(2)

Výsledok skúšky žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára musí byť zapísaný a potvrdený podpisom ...

(3)

Predseda skúšobnej komisie oboznámi všetkých žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára alebo ...

(4)

Ak je žiadateľ o vydanie preukazu skúšobného komisára hodnotený z niektorej časti skúšky klasifikačným ...

§ 25a
(1)

Skúšobný komisár sa zúčastňuje pravidelného výcviku zloženého z

a)
výučby teórie v rozsahu 32 hodín v priebehu dvoch rokov a
b)
praktického výcviku v rozsahu 40 hodín v priebehu piatich rokov.
(2)

Výučba teórie je zameraná na udržiavanie a rozvíjanie vedomostí podľa § 23.

(3)

Praktický výcvik je zameraný na udržiavanie a rozvíjanie schopnosti zvládať úkony podľa § 20 ods. 2 ...

(4)

Absolvovanie odbornej prípravy podľa § 23 ods. 3 sa považuje za účasť na pravidelnom výcviku v rozsahu ...

§ 25b
(1)

U skúšobného komisára sa po dobu jedného roka od dátumu vydania preukazu skúšobného komisára vykonáva ...

a)
dohľad nad spôsobom vykonávania skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ...
b)
hodnotenie vykonaných skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
c)
metodické usmerňovanie zamerané na vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského ...
(2)

O vykonaní opatrení podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných ...

(3)

Najmenej raz za päť rokov sa u skúšobného komisára vykoná kontrola spôsobu vykonávania skúšky z odbornej ...

(4)

Z kontroly vykonanej podľa odseku 3 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súčasťou evidencie skúšobných ...

§ 25c
(1)

Skúšobnému komisárovi, u ktorého boli počas dohľadu podľa § 25b ods. 1 písm. a) alebo počas kontroly ...

(2)

Do šesťdesiatich dní od poskytnutia metodického poradenstva podľa odseku 1 skúšobný komisár absolvuje ...

(3)

Na vykonanie mimoriadnej skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.

§ 26
(1)

Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ...

(2)

Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.

(3)

Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel je skúšobný komisár ...

§ 26a
(1)

Rozsah preukazu skúšobného komisára možno rozšíriť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ...

(2)

Na vykonanie skúšky podľa odseku 1 a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2 až 10 a § 25. ...

§ 27
Preukaz skúšobného komisára

Vzor preukazu skúšobného komisára je vyobrazený v prílohe č. 4.

Zdravotná a psychická spôsobilosť
§ 28
(k § 86 ods. 6 zákona)
(1)

Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti viesť motorové vozidlo a spôsob ...

(2)

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku ...

§ 29
Lekárska prehliadka (k § 87 ods. 10 zákona)
(1)

Vzor čestného vyhlásenia podľa § 87 ods. 9 zákona je uvedený v prílohe č. 6.

(2)

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ...

(3)

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe záverov odborného psychiatrického vyšetrenia, ...

(4)

Predmetom lekárskej prehliadky je

a)
posúdenie zdravotného stavu posudzovanej osoby so zameraním na choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť ...
b)
komplexné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného vyšetrenia sluchu, zrakovej ostrosti, zorného poľa, ...
(5)

Posudzujúci lekár na základe čestného vyhlásenia podľa odseku 1, zdravotnej dokumentácie, iného podnetu ...

(6)

Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia o preskúmaní ...

(7)

Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby ...

(8)

Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by posudzovaná osoba nemohla viesť ...

(9)

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré posudzovaná osoba nie je schopná viesť ...

(10)

Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré je zdravotná spôsobilosť podmienená ...

(11)

Návrh na obmedzenie vodičského oprávnenia podľa odseku 10 zaznamená posudzujúci lekár prostredníctvom ...

(12)

Ak je zdravotná spôsobilosť posudzovanej osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona, posudzujúci ...

§ 29a
Odborné psychiatrické vyšetrenie (k § 91 ods. 11 zákona)
(1)

Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva ...

(2)

Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému psychiatrickému vyšetreniu, predloží psychiatrovi aj rozhodnutie ...

(3)

Ďalšie podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, ...

§ 30
Psychologické vyšetrenie (k § 88 ods. 9 zákona)
(1)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podmienky pre podmienenie psychickej spôsobilosti podľa ...

(2)

Psychická spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť ...

(3)

Osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyšetreniu na základe rozhodnutia o preskúmaní psychickej ...

(4)

Výsledok psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ do zdravotnej dokumentácie žiadateľa ...

(5)

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť ...

(6)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré posudzovaná osoba nie je spôsobilá viesť motorové ...

(7)

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby ...

(8)

Interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami podľa § 88 ods. 4 zákona nesmie byť kratší ...

(9)

Vzor čestného vyhlásenia podľa § 88 ods. 8 zákona je uvedený v prílohe č. 11.

§ 31
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti (k § 89 ods. 4 zákona)
(1)

Doklad o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva, ak ide o

a)
žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ak uplynula platnosť potvrdenia o výsledku lekárskej prehliadky ...
b)
vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti,
c)
vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 87 ods. 4, § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d)
osobu, na ktorú sa vzťahuje § 87 ods. 5 zákona.
(2)

Platnosť dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) a platnosť potvrdenia ...

(3)

Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa odseku 1 písm. a) a b) je uvedený ...

(4)

Doklad o psychickej spôsobilosti sa vydáva, ak ide o

a)
žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia,
b)
vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti,
c)
vodiča, ktorý má povinnosť podľa § 89 ods. 1 alebo § 143b zákona,
d)
osobu, na ktorú sa vzťahuje § 88 ods. 4 zákona.
(5)

Platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. a) a b) je jeden rok od dátumu ...

(6)

Vzor a spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti osoby podľa odseku 4 písm. a) a b) je uvedený ...

§ 31a
Odborné poradenstvo (k § 91 ods. 11 zákona)
(1)

Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku ...

(2)

Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci ...

(3)

Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môže zmeniť posudzujúceho psychológa iba z dôvodu čerpania ...

(4)

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. ...

(5)

Skupinového stretnutia sa môžu zúčastniť v jednej skupine najmenej tri osoby a najviac desať osôb, ktoré ...

(6)

Ak sa osoba zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ určí ...

(7)

Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, predloží na začiatku prvého skupinového stretnutia ...

(8)

Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu je absolvovanie všetkých skupinových ...

(9)

Osobe, ktorá sa nedostaví na všetky skupinové stretnutia v čase určenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci ...

(10)

Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, ...

(11)

Rozsah a obsah odborného poradenstva je uvedený v prílohe č. 13a.

§ 31b
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...
(1)

Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...

(2)

Vzor dokladu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 7a.

(3)

Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu vydáva posudzujúci psychológ.

(4)

Vzor dokladu podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 13b.

§ 31c
Preskúšanie odbornej spôsobilosti (k § 91 ods. 16 zákona)
(1)

Na vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti z dôvodu preskúšania odbornej spôsobilosti sa primerane ...

(2)

Na protokol o preskúšaní odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje protokol vodičských oprávnení.

(3)

Vzor dokladu o preskúšaní odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 13c.

§ 32
Vodičský preukaz (k § 94 ods. 8 zákona)
(1)

Vodičský preukaz je doklad s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s ...

(2)

Predná strana vodičského preukazu obsahuje údaje podľa § 94 ods. 6 zákona a

a)
slová „Vodičský preukaz“ a „Slovenská republika“ vytlačené veľkými písmenami v slovenskom jazyku,
b)
v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm x 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi ...
c)
slová „Vodičský preukaz“ v jazykoch členských štátov Európskej únie vytlačené tak, aby tvorili pozadie ...
Свидетелство за управление на МПС,
Permiso de Conducción,
Řidičský průkaz,
Korekort,
Führerschein,
Juhiluba,
Άδεια Οδήγησης,
Driving Licence,
Permis de conduire,
Ceadúnas Tiomána,
Vozačka dozvola,
Patente di guida,
Vaditaja aplieciba,
Vairuotojo pažymejimas,
Vezetői engedély,
Licenzja tas-Sewqan,
Rijbewijs,
Prawo Jazdy,
Carta de Conduçăo,
Permis de conducere,
Vodičský preukaz,
Vozniško dovoljenje,
Ajokortti,
Körkort,
d)
slová „VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE“ vytlačené tak, aby tvorili pozadie vodičského preukazu.
(3)

Zadná strana vodičského preukazu obsahuje informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz

a)
9. skupina(y) vozidla(iel), ktoré je držiteľ oprávnený viesť,
b)
10. dátum prvého udelenia vodičského oprávnenia pre každú skupinu vodičského oprávnenia (tento dátum ...
c)
11. dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre každú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole ...
(4)

Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj tieto informácie špecifické pre konkrétny vodičský ...

a)
12. doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov podľa prílohy č. 9 vzťahujúce sa na príslušnú ...
b)
13. záznamy iného štátu,
c)
14. iné záznamy.
(5)

Na zadnej strane vodičského preukazu vpravo sú uvedené doplňujúce texty k číselným kódom č.1, 2, 3, ...

(6)

Ak kód podľa odseku 4 písm. a) platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol vodičský preukaz vydaný, môže ...

(7)

Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou ...

(8)

Vzor čistopisu vodičského preukazu je vyobrazený v prílohe č. 14.

Medzinárodný vodičský preukaz
§ 33
(k § 101 ods. 8 zákona)
(1)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni ...

(2)

Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sú uvedené v slovenskom jazyku. Predtlačené ...

(3)

Jednotlivé údaje sa do medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru vypisujú paličkovým ...

(4)

V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Viedenského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení ...

(5)

Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru ďalej obsahuje fotografiu jeho držiteľa podľa ...

(6)

Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru je vyobrazený v prílohe ...

§ 34
(k § 101 ods. 8 zákona)
(1)

Pre medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v ...

(2)

Predtlačené údaje na prednej a zadnej strane obalu knižky sa uvádzajú v slovenskom jazyku. Predtlačené ...

(3)

V medzinárodnom vodičskom preukaze podľa Ženevského dohovoru sa uvádzajú skupiny vodičských oprávnení, ...

(4)

Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru je vyobrazený v prílohe ...

Evidenčné číslo
§ 35
(k § 123 ods. 19 zákona)
(1)

Tabuľka s evidenčným číslom má rozmery

a)
52 cm x 11 cm alebo 34 cm x 20 cm prideleným vozidlu kategórie M, N, O, R, nákladnej štvorkolke a osobnej ...
b)
24 cm x 15 cm prideleným vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, C, Ps, Ls a viacúčelovej štvorkolke kategórie ...
c)
14,5 cm x 11 cm prideleným vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e.
(2)

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie ...

(3)

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným vozidlu kategórie O a R má za štátnym znakom Slovenskej republiky ...

(4)

V odôvodnených prípadoch možno vozidlu kategórie T a C prideliť tabuľku s evidenčným číslom s rozmermi ...

(5)

Tabuľka s evidenčným číslom prideleným zvláštnym motorovým vozidlám okrem traktorov a tabuľka so zvláštnym ...

(6)

Tabuľka s evidenčným číslom vyrobená z priehľadnej zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo ...

(7)

Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou ...

(8)

Neoddeliteľnou súčasťou základnej fólie tabuľky s evidenčným číslom je modrá plocha s rozlišovacím znakom ...

(9)

Rozlišovací znak Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých najmenej 2 cm, so ...

(10)

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a sú čiernej farby na bielom podklade; písmená ...

(11)

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie

a)
pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, O, R, Ps a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie ...
b)
pri vozidlách kategórie M, N a pri nákladných štvorkolkách kategórie L7e vpredu spravidla uprostred ...
c)
pri vozidlách kategórie C a T tabuľka s rozmermi 24 cm x 15 cm vzadu na ľavej strane, prípadne ak bola ...
d)
pri vozidlách kategórie Ls vzadu spravidla uprostred.
(12)

Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na mieste určenom schvaľovacím úradom7) kolmo na strednú pozdĺžnu ...

a)
maximálne 30o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom hore, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je ...
b)
maximálne 15o, ak plocha tabuľky je obrátená smerom dole, za podmienky, že horná hrana tabuľky nie je ...
(13)

Ak je potrebné tabuľku s evidenčným číslom upevniť na inom mieste, ako určil schvaľovací úrad,7) spodná ...

a)
150 cm pri vozidlách kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, LS a pri viacúčelových štvorkolkách kategórie ...
b)
200 cm pri vozidlách kategórie M, N, O, R, pri nákladných štvorkolkách a osobných štvorkolkách kategórie ...
c)
400 cm pri vozidlách kategórie C, T a PS.
(14)

Ak je tabuľka s evidenčným číslom upevnená podľa odseku 13, musia byť dodržané podmienky podľa odseku ...

(15)

Bočný okraj tabuľky s evidenčným číslom nesmie presahovať zvislú rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou rovinou ...

(16)

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne ...

(17)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom okrem tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských ...

§ 36
(1)

Na vyhotovenie, tvar a rozmery tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom a na spôsob a miesto pripevnenia ...

a)
písmeno M, ktoré sú červenej farby na bielom podklade,
b)
písmeno V, ktoré sú čiernej farby na žltom podklade,
c)
písmeno H, ktoré sú červenej farby na žltom podklade,
d)
písmeno S, ktoré sú modrej farby na bielom podklade,
e)
písmeno Z, ktoré sú čiernej farby na zelenom podklade,
f)
v prvom riadku písmeno C, ktoré sú zelenej farby na bielom podklade.
(2)

Pre potreby evidenčného čísla sa označenie okresov ustanovuje takto:

BB, BC, BK Banská Bystrica BS Banská Štiavnica BJ Bardejov BN Bánovce nad Bebravou BR Brezno ...

§ 37
(k § 125 ods. 4 zákona)
(1)

Značka s písmenami CD a CC je žltej farby vysoká najmenej 8 cm, so šírkou čiar najmenej 1 cm; písmená ...

(2)

Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky, ...

§ 38
(k § 128 ods. 4 zákona)

Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní, ...

§ 39
Poznávacia značka Slovenskej republiky (k § 133 ods. 3 zákona)
(1)

Poznávacia značka Slovenskej republiky sa skladá z písmen SK čiernej farby vysokých najmenej 8 cm, so ...

(2)

Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky je vyobrazený v prílohe č. 20.

§ 40
(k § 140 ods. 8 zákona)

Výnimku podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona možno povoliť, len ak ide o vozidlo

a)

ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,8)

b)

Policajného zboru,

c)

rozpočtových organizácií zriadených Úradom vlády Slovenskej republiky,

d)

Národnej rady Slovenskej republiky,

e)

Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,

f)

Ústavného súdu Slovenskej republiky,

g)

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

h)

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry,

i)

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

j)

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

k)

Slovenskej informačnej služby,

l)

Zboru väzenskej a justičnej stráže,

m)

Vojenského spravodajstva,

n)

Vojenskej polície,

o)

ozbrojených síl Slovenskej republiky,

p)

Colnej správy,

q)

krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné ...

r)

obecnej polície alebo mestskej polície označené nápisom „OBECNÁ POLÍCIA“ alebo „MESTSKÁ POLÍCIA“,

s)

Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, ak sú určené na záchranu života, zdravia ...

t)

banskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,

u)

Horskej záchrannej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,

v)

záchrannej zdravotnej služby, ak sú určené na záchranu života, zdravia alebo majetku,

w)

Slovenského Červeného kríža,

x)

prevádzkovateľa poštovej služby určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok, ...

y)

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia ...

z)

zdravotníckeho zariadenia označené ako sanitné vozidlo,

aa)

Národnej banky Slovenska alebo inej finančnej inštitúcie určené, vybavené a používané na prepravu finančných ...

ab)

Slovenskej legálnej metrológie,

ac)

biskupského úradu a ústredia iných registrovaných cirkví a náboženských spoločností,

ad)

súkromnej bezpečnostnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci ...

§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)

Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, ...

(2)

Tabuľky s evidenčným číslom podľa doterajších predpisov okrem tabuľky s osobitným evidenčným číslom ...

(3)

Umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom na vozidlách schválených na cestnú premávku podľa doterajších ...

(4)

Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľov o vodičské ...

§ 41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. septembra 2010
(1)

Dopravné značky umiestnené podľa doterajších predpisov sa musia zosúladiť s podmienkami podľa tejto ...

(2)

Na konanie o udelení vodičského oprávnenia sa použijú doterajšie predpisy, ak výcvik žiadateľa o udelenie ...

(3)

Doklady o zdravotnej spôsobilosti a doklady o psychickej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov ...

§ 41b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 19. januára 2013
(1)

U skúšobného komisára, ktorému bol vydaný preukaz skúšobného komisára do 19. januára 2013, sa vykonávajú ...

(2)

Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupín BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ...

(3)

Odborné poradenstvo začaté pred 19. januárom 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 41c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny A a osobitné skúšky podľa § 78 ...

(2)

Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa môžu používať ...

(3)

Vzory dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti podľa predpisov účinných ...

(4)

Vodičské preukazy vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 možno vydávať do vyčerpania ...

§ 42

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 21.

§ 43
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

Robert Kaliňák v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  I. DIEL

  I.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 - I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  II.

  Prevziať prílohu - Obrázok 02

  III.

  Prevziať prílohu - Obrázok 03

  IV.

  Prevziať prílohu - Obrázok 04

  V.

  Rozmery, farby a presné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení

  Podrobnosti o rozmeroch, farbách a presnom vyhotovení dopravných značiek a dopravných zariadení upravujú ...

  II. DIEL

  PRVÁ ČASŤ

  Čl. 1

  (1)

  K značkám č. A 1a a č. A 1b:

  Značka Zákruta vpravo (č. A 1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A 1b) ...

  (2)

  K značkám č. A 2a a č. A 2b:

  Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A 2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne ...

  (3)

  K značke č. A 3a:

  Značka Nebezpečné klesanie (č. A 3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde ...

  (4)

  K značke č. A 3b:

  Značka Nebezpečné stúpanie (č. A 3b) upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde ...

  (5)

  K značke č. A 4a:

  Značka Zúžená vozovka z oboch strán (č. A 4a) upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán ...

  (6)

  K značkám č. A 4b a č. A 4c:

  Značky Zúžená vozovka sprava (č. A 4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A 4c) upozorňujú na miesto, kde sa ...

  (7)

  K značke č. A 5:

  Značka Nerovnosť vozovky (č. A 5) upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad ...

  (8)

  K značke č. A 6:

  Značka Spomaľovací prah (č. A 6) vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením ...

  (9)

  K značke č. A 7:

  Značka Nebezpečná krajnica (č. A 7), ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, ...

  (10)

  K značke č. A 8:

  Značka Nebezpečenstvo šmyku (č. A 8) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku ...

  (11)

  K značke č. A 9:

  Značka Sneh alebo poľadovica (č. A 9) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený ...

  (12)

  K značke č. A 10:

  Značka Hmla (č. A 10) upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä ...

  (13)

  K značke č. A 11:

  Značka Odletujúci štrk (č. A 11) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať ...

  (14)

  K značke č. A 12:

  Značka Svetelné signály (č. A 12) upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ...

  (15)

  K značke č. A 13:

  Značka Priechod pre chodcov (č. A 13) upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak ...

  (16)

  K značke č. A 14:

  Značka Chodci (č. A 14) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, ...

  (17)

  K značke č. A 15:

  Značka Deti (č. A 15) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde ...

  (18)

  K značke č. A 16:

  Značka Cyklisti (č. A 16) upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo ...

  (19)

  K značke č. A 17:

  Značka Zvieratá (č. A 17) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému ...

  (20)

  K značke č. A 18:

  Značka Zver (č. A 18) upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené ...

  (21)

  K značke č. A 19:

  Značka Práca (č. A 19) upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť ...

  (22)

  K značke č. A 20:

  Značka Padajúce kamene (č. A 20) upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, ...

  (23)

  K značke č. A 21:

  Značka Obojsmerná premávka (č. A 21) upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho ...

  (24)

  K značke č. A 22:

  Značka Električka (č. A 22) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na ...

  (25)

  K značke č. A 23:

  Značka Kolóny (č. A 23) upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich ...

  (26)

  K značke č. A 24:

  Značka Tunel (č. A 24) vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky ...

  (27)

  K značke č. A 25:

  Značka Železničné priecestie so závorami (č. A 25) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie ...

  (28)

  K značke č. A 26:

  Značka Železničné priecestie bez závor (č. A 26) upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ...

  (29)

  K značkám č. A 27a a A 27b, č. A 28a a A 28b, č. A 29a a A 29b:

  Značky Návestná tabuľa ľavá – pravá (č. A 27a a č. A 27b – 240 m), (č. A 28a a č. A 28b – 160 m) a (č. ...

  (30)

  K značke č. A 30a:

  Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové (č. A 30a) označuje jednokoľajové železničné ...

  (31)

  K značke č. A 30b:

  Značka Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové (č. A 30b) označuje viackoľajové železničné ...

  (32)

  K značke č. A 31:

  Značka Lietadlá (č. A 31) upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá. ...

  (33)

  K značke č. A 32:

  Značka Bočný vietor (č. A 32) upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ...

  (34)

  K značke č. A 33:

  Značka Nehoda (č. A 33) upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik ...

  (35)

  K značke č. A 34:

  Značka Iné nebezpečenstvo (č. A 34) upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť ...

  Čl. 2

  (1)

  K značke č. P 1:

  Značka Daj prednosť v jazde! (č. P 1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu ...

  (2)

  K značke č. P 2:

  Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P 2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť ...

  (3)

  K značke č. P 3:

  Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. P 3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch ...

  (4)

  K značke č. P 4:

  Značka Križovatka (č. P 4) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad ...

  (5)

  K značkám č. P 5 a č. P 6:

  Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P 5) sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou ...

  (6)

  K značke č. P 7:

  Značka Križovatka s kruhovým objazdom (č. P 7) upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ...

  (7)

  K značke č. P 8:

  Značka Hlavná cesta (č. P 8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú ...

  (8)

  K značke č. P 9:

  Značka Koniec hlavnej cesty (č. P 9) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie ...

  (9)

  K značke č. P 10:

  Značka Prednosť protiidúcich vozidiel (č. P 10) označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka ...

  (10)

  K značke č. P 11:

  Značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami (č. P 11) označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná ...

  (11)

  K dodatkovým tabuľkám s tvarom križovatky č. P 12 až P 15:

  Dodatkové tabuľky Tvar križovatky (č. P 12 až P 14) a Tvar dvoch križovatiek (č. P 15) vyznačujú skutočný ...

  Čl. 3

  (1)

  K značke č. B 1:

  Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B 1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel ...

  (2)

  K značke č. B 2:

  Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B 2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru ...

  (3)

  K značke č. B 3:

  Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B 3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ...

  (4)

  K značke č. B 4:

  Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B ...

  (5)

  K značke č. B 5:

  Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B 5) zakazuje vjazd osobným automobilom.

  (6)

  K značke č. B 6:

  Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj ...

  (7)

  K značke č. B 7:

  Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B 7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov ...

  (8)

  K značke č. B 8:

  Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B 8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť ...

  (9)

  K značke č. B 9:

  Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B 9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ...

  (10)

  K značke č. B 10:

  Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B 10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou ...

  (11)

  K značke č. B 11:

  Značka Zákaz vjazdu bicyklov (č. B 11) zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď ...

  (12)

  K značke č. B 12:

  Značka Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch (č. B 12) zakazuje vjazd jazdcom na koňoch; zákaz sa vzťahuje ...

  (13)

  K značke č. B 13:

  Značka Zákaz vstupu chodcov (č. B 13) zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme ...

  (14)

  K značke č. B 14:

  Značka Zákaz vstupu korčuliarov (č. B 14) zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, ...

  (15)

  K značke č. B 15:

  Značka Zákaz vjazdu záprahových vozidiel (č. B 15) zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa ...

  (16)

  K značke č. B 16:

  Značka Zákaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 16) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ...

  (17)

  K značke č. B 17:

  Značka Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 17) zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, ...

  (18)

  K značke č. B 18:

  Značka Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto ...

  (19)

  K značke č. B 19:

  Značka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (č. B 19), zakazuje ...

  (20)

  K značke č. B 20:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (č. B ...

  (21)

  K značke č. B 21:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (č. B 21) zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ...

  (22)

  K značke č. B 22:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody (č. B 22), ...

  (23)

  K značke č. B 23:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 23), zakazuje vjazd vozidlám, ...

  (24)

  K značke č. B 24:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B 24), zakazuje vjazd vozidlám, ...

  (25)

  K značke č. B 25:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (č. B 25), zakazuje ...

  (26)

  K značke č. B 26:

  Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu ...

  (27)

  K značkám č. B 27a a č. B 27b:

  Značka Zákaz odbočovania vpravo (č. B 27a) zakazuje odbočovanie vpravo a značka Zákaz odbočovania vľavo ...

  (28)

  K značke č. B 28:

  Značka Zákaz otáčania (č. B 28) zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ...

  (29)

  K značke č. B 29a:

  Značka Zákaz predchádzania (č. B 29a) zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel ...

  (30)

  K značke č. B 29b:

  Značka Koniec zákazu predchádzania (č. B 29b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 29a, ...

  (31)

  K značke č. B 30a:

  Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily (č. B 30a) zakazuje vodičovi nákladného automobilu ...

  (32)

  K značke č. B 30b:

  Značka Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily (č. B 30b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného ...

  (33)

  K značke č. B 31a:

  Značka Najvyššia dovolená rýchlosť (č. B 31a) zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za ...

  (34)

  K značke č. B 31b:

  Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (č. B 31b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou ...

  (35)

  K značke č. B 32a:

  Značka Zákaz zvukových výstražných znamení (č. B 32a) zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia ...

  (36)

  K značke č. B 32b:

  Značka Koniec zákazu zvukových výstražných znamení (č. B 32b) končí platnosť obmedzenia vyznačeného ...

  (37)

  K značke č. B 33:

  Značka Zákaz státia (č. B 33) sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti ...

  (38)

  K značke č. B 34:

  Značka Zákaz zastavenia (č. B 34) sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím ...

  (39)

  K značke č. B 35:

  Značka Zákaz státia v nepárnych dňoch (č. B 35) zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci. ...

  (40)

  K značke č. B 36:

  Značka Zákaz státia v párnych dňoch (č. B 36) zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci. ...

  (41)

  K značke č. B 37:

  Značka Iný zákaz (č. B 37) určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz ...

  (42)

  K značke č. B 38:

  Značka Povinnosť zastaviť vozidlo (č. B 38) zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom ...

  (43)

  K značke č. B 39:

  Značka Koniec viacerých zákazov (č. B 39) končí platnosť značiek č. B 29a, č. B 30a, č. B 31a a č. C ...

  Čl. 4

  (1)

  K značkám č. C 1 až C 5:

  Značky Prikázaný smer jazdy (č. C 1 až C 4c) a značka Prikázaný smer otáčania (č. C 5) prikazujú smer ...

  (2)

  K značke č. C 6a:

  Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo (č. C 6a) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne ...

  (3)

  K značke č. C 6b:

  Značka Prikázaný smer obchádzania vľavo (č. C 6b) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne ...

  (4)

  K značke č. C 6c:

  Značka Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo (č. C 6c) prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku ...

  (5)

  K značke č. C 7:

  Značka Kruhový objazd (č. C 7) označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených ...

  (6)

  K značke č. C 8:

  Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú ...

  (7)

  K značke č. C 9:

  Značka Cestička pre chodcov (č. C 9) prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku ...

  (8)

  K značke č. C 10:

  Značka Cestička pre korčuliarov (č. C 10) prikazuje osobám pohybujúcim sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, ...

  (9)

  K značke č. C 11:

  Značka Cestička pre jazdcov na koňoch (č. C 11) prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere ...

  (10)

  K značke č. C 12:

  Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným ...

  (11)

  K značke č. C 13:

  Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 13) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným ...

  (12)

  K značke č. C 14

  Značka Použiť protisklzové reťaze (č. C 14) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť ...

  (13)

  K značke č. C 15:

  Značka Najnižšia dovolená rýchlosť (č. C 15) sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky. ...

  (14)

  K značke č. C 16:

  Značka Iný príkaz (č. C 16) ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený ...

  (15)

  K značke č. C 17:

  Značka Rozsvieť svetlá (č. C 17) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ...

  (16)

  K značke č. C 18:

  Značka Koniec príkazu (č. C 18) končí platnosť značiek č. C 8, č. C 9, č. C 10, č. C 11, č. C 12, č. ...

  (17)

  K značke č. C 19:

  Značka Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (č. C 19) prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim ...

  (18)

  K značke č. C 20:

  Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C 20) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere ...

  (19)

  K značke č. C 21:

  Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C 21) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere ...

  (20)

  K značke č. C 22a:

  Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. C 22a) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu ...

  (21)

  K značke č. C 22b:

  Značka Zníženie počtu jazdných pruhov (č. C 22b) označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu ...

  (22)

  K značke č. C 22c:

  Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (č. C 22c) označuje v smere jazdy prídavný ...

  (23)

  K značkám č. C 23a a č. C 23b:

  Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. C 23a a č. C 23b) vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom ...

  (24)

  K značke č. C 24a:

  Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené ...

  (25)

  K značke č. C 24b:

  Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu (č. C 24b) označuje skončenie platnosti značky č. C 24a a použije ...

  (26)

  K značke č. C 25:

  Značka Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (č. C 25) označuje spôsob radenia do jazdných pruhov ...

  (27)

  K značke č. C 26:

  Značka Zmena smeru jazdy (č. C 26) vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ...

  (28)

  K značke č. C 27:

  Značka Obchádzanie električky (č. C 27) označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá ...

  (29)

  K značkám č. C 28 a č. C 29:

  Značky Zmena smeru jazdy (č. C 28 a č. C 29) upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka č. ...

  (30)

  K značke č. C 30:

  Značka Striedavé radenie (č. C 30), ktorej symbol môže byť obrátený, vyznačuje miesto, kde pri súbežnej ...

  Informatívne prevádzkové, smerové a iné  značky

  Čl. 5

  (1)

  K značke č. IP 1:

  Značka Okruh (č. IP 1) označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených ...

  (2)

  K značke č. IP 2:

  Značka Zmena smeru okruhu (č. IP 2) informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje ...

  (3)

  K značke č. IP 3a:

  Značka Jednosmerná premávka (č. IP 3a) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje ...

  (4)

  K značke č. IP 3b:

  Značka Jednosmerná premávka (č. IP 3b) označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje ...

  (5)

  K značke č. IP 4:

  Značka Slepá cesta (č. IP 4) označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať ...

  (6)

  K značke č. IP 5:

  Značka Návesť pred slepou cestou (č. IP 5) vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej ...

  (7)

  K značke č. IP 6:

  Značka Priechod pre chodcov (č. IP 6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 6a alebo ...

  (8)

  K značke č. IP 7:

  Značka Priechod pre cyklistov (č. IP 7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 alebo ...

  (9)

  K značke č. IP 8:

  Značka Spomaľovací prah (č. IP 8) informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením ...

  (10)

  K značke č. IP 9:

  Značka Podchod alebo nadchod (č. IP 9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod ...

  (11)

  K značke č. IP 10:

  Značka Odporúčaná rýchlosť (č. IP 10) informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná ...

  (12)

  K značke č. IP 11:

  Značka Núdzová odstavná plocha (č. IP 11) informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla. ...

  (13)

  K značke č. IP 12:

  Značka Parkovisko (č. IP 12) označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ...

  (14)

  K značke č. IP 13a:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím (č. IP 13a) označuje miesto alebo priestor, kde ...

  (15)

  K značke č. IP 13b:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím (č. IP 13b) vyznačuje a určuje dovolený šikmý ...

  (16)

  K značke č. IP 13c:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (č. IP 13c) vyznačuje a určuje dovolený spôsob ...

  (17)

  K značke č. IP 14a:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku (č. IP 14a) vyznačuje ...

  (18)

  K značke č. IP 14b:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku (č. IP 14b) vyznačuje a určuje ...

  (19)

  K značke č. IP 15a:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku (č. IP 15a) ...

  (20)

  K značke č. IP 15b:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku (č. IP 15b) vyznačuje ...

  (21)

  K značke č. IP 16:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. IP 16) označuje určené (vyhradené) parkovisko, ...

  (22)

  K značke č. IP 17a:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím (č. IP 17a) informuje o povinnom platenom parkovacom ...

  (23)

  K značke č. IP 17b:

  Značka Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím (č. IP 17b) informuje o časovo regulovanom ...

  (24)

  K značke č. IP 18:

  Značka Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom (č. IP 18) informuje o krytom parkovisku alebo ...

  (25)

  K značke č. IP 19:

  Značka Parkovisko P + R (č. IP 19) informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej ...

  (26)

  K značke č. IP 20a:

  Značka Stanovište polície (č. IP 20a) informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru. ...

  (27)

  K značke č. IP 20b:

  Značka Stanovište taxi (č. IP 20b) informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel ...

  (28)

  K značke č. IP 21a:

  Značka Tunel (č. IP 21a) označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre ...

  (29)

  K značke č. IP 21b:

  Značka Koniec tunela (č. IP 21b) označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre ...

  (30)

  K značke č. IP 22a:

  Značka Rýchlostná cesta (č. IP 22a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke ...

  (31)

  K značke č. IP 22b:

  Značka Koniec rýchlostnej cesty (č. IP 22b) označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia ...

  (32)

  K značke č. IP 23a:

  Značka Diaľnica (č. IP 23a) označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici ...

  (33)

  K značke č. IP 23b:

  Značka Koniec diaľnice (č. IP 23b) označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke ...

  (34)

  K značkám č. IP 24a a č. IP 24b:

  Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. IP 24a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. IP 24b) vyznačujú ...

  (35)

  K značkám č. IP 25a a č. IP 25b:

  Značky Pešia zóna (č. IP 25a) a Koniec pešej zóny (č. IP 25b) vyznačujú územie (časť obce a podobne) ...

  (36)

  K značkám č. IP 26a a č. IP 26b:

  Značky Školská zóna (č. IP 26a) a Koniec školskej zóny (č. IP 26b) vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ...

  (37)

  K značkám č. IP 27a a č. IP 27b:

  Značky Zóna s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27a) a Koniec zóny s plateným alebo regulovaným ...

  (38)

  K značkám č. IP 28a a č. IP 28b:

  Značky Obytná zóna (č. IP 28a) a Koniec obytnej zóny (č. IP 28b) vyznačujú oblasť, kde platia zvláštne ...

  (39)

  K značke č. IP 29:

  Značka Úniková zóna (č. IP 29) informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej ...

  (40)

  K značke č. IP 30:

  Značka Zmena miestnej úpravy (č. IP 30) vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy ...

  (41)

  K značke č. IP 30a:

  Značka Výstražné zariadenie vypnuté (č. IP 30a) upozorňuje na stav vypnutia ovládania závor a na stav ...

  (42)

  K značkám č. IP 31a, IP 31b a IP 31c:

  Značky Hmlové body (č. IP 31a, č. IP 31b a č. IP 31c) v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjadrujú ...

  (43)

  K značke č. IP 32:

  Značka Bezpečná vzdialenosť (č. IP 32) v spojení so značkou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyjadrujú ...

  (44)

  K značke č. IP 33:

  Značka Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (č. IP 33) informuje o dopravných obmedzeniach ...

  (45)

  K značke č. IP 33a:

  Značka Všeobecné informácie o povinnosti úhrady (č. IP 33a) informuje o úsekoch diaľnic, rýchlostných ...

  (46)

  K značkám č. IP 34a až IP 34c:

  Značky Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (č. IP 34a až IP 34c) informujú o dopravných situáciách, ...

  Čl. 6

  (1)

  K značke č. IS 1a:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 1a) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej ...

  (2)

  K značke č. IS 1b:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 1b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky ...

  (3)

  K značke č. IS 2:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 2) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, ...

  (4)

  K značke č. IS 3:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 3) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, ...

  (5)

  K značke č. IS 4:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 4) informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v smere jazdy, ...

  (6)

  K značkám č. IS 5a a 5b:

  Značky Návesť pred križovatkou (č. IS 5a a 5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu ...

  (7)

  K značke č. IS 6:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 6) poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie ...

  (8)

  K značke č. IS 7a:

  Značka Smerová tabuľa (č. IS 7a) informuje na ceste o cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej ...

  (9)

  K značke č. IS 7b:

  Značka Výjazd (č. IS 7b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré ...

  (10)

  K značke č. IS 8:

  Značka Diaľková návesť (č. IS 8) informuje na ceste o diaľkových cieľoch s uvedením vzdialenosti v kilometroch. ...

  (11)

  K značke č. IS 9:

  Značka Návesť pred križovatkou (IS 9) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, ...

  (12)

  K značke č. IS 10:

  Značka Návesť pred križovatkou (č. IS 10) informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej okružnej ...

  (13)

  K značke č. IS 11:

  Značka Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom (č. IS 11) informuje o významnom kultúrnom alebo ...

  (14)

  K značke č. IS 11a:

  Značka Návesť pred náboženským cieľom (č. IS 11a) informuje o významných náboženských stavbách, ako ...

  (15)

  K značke č. IS 12:

  Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 12) informuje o obmedzení premávky za najbližšou ...

  (16)

  K značke č. IS 13:

  Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 13) informuje o obmedzení premávky za najbližšou ...

  (17)

  K značke č. IS 14:

  Značka Návesť pred križovatkou s obmedzením (č. IS 14) informuje o križovatke, na ktorej je zakázané ...

  (18)

  K značke č. IS 15:

  Značka Návesť pred obchádzkou (č. IS 15) informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky ...

  (19)

  K značke č. IS 16:

  Značka Návesť pred obchádzkou (odklonom) (č. IS 16) informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej ...

  (20)

  K značkám č. IS 17a a č. IS 17b:

  Značky Smerová tabuľa s jedným cieľom (č. IS 17 a č. IS 17b) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti ...

  (21)

  K značke č. IS 18:

  Značky Smerová tabuľa s dvoma cieľmi (č. IS 18a a č. IS 18b) informujú o smere a spravidla aj o vzdialenosti ...

  (22)

  K značkám č. IS 19a a IS 19b:

  Značky Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici (č. IS 19a a IS 19b) informujú o smere príjazdu k diaľnici ...

  (23)

  K značkám č. IS 20a a 20b:

  Značky Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste (IS 20a a IS 20b) informujú o smere príjazdu k ...

  (24)

  K značke č. IS 21:

  Značka Smerová tabuľa k miestnemu cieľu (č. IS 21) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti ...

  (25)

  K značke č. IS 22a:

  Značka Smerová tabuľa k inému cieľu (č. IS 22a) vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje ...

  (26)

  K značke č. IS 22c:

  Značka Smerová tabuľa k predajnému miestu (č. IS 22c) informuje o predajnom mieste, kde je možné uskutočniť ...

  (27)

  K značkám č. IS 23a a č. IS 23b:

  Značky Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu (č. IS 23a a č. IS 23b) vhodným nápisom, ...

  (28)

  K značkám č. IS 23c a č. IS 23d:

  Značky Smerová tabuľa k náboženskému cieľu (č. IS 23c a č. IS 23d) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou ...

  (29)

  K značke č. IS 24:

  Značka Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu (č. IS 24) vhodným nápisom informuje o smere, prípadne o ...

  (30)

  K značke č. IS 25:

  Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. IS 25) informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej ...

  (31)

  K značke č. IS 26:

  Značka Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky (č. IS 26) vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy ...

  (32)

  K značke č. IS 27:

  Značka Diaľnica (č. IS 27) informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. ...

  (33)

  K značke č. IS 28:

  Značka Rýchlostná cesta (č. IS 28) informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno ...

  (34)

  K značke č. IS 29:

  Značka Cesta I. triedy (č. IS 29) informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. ...

  (35)

  K značke č. IS 30:

  Značka Cesta II. triedy (č. IS 30) informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. ...

  (36)

  K značke č. IS 30a:

  Značka Cesta III. triedy (č. IS 30a) informuje o čísle cesty III. triedy; na značke je vyobrazené číslo. ...

  (37)

  K značke č. IS 31:

  Značka Medzinárodná trasa (č. IS 31) informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty ...

  (38)

  K značke č. IS 32a:

  Značka Kilometrovník (č. IS 32a) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti ...

  (39)

  K značke č. IS 32b:

  Značka Kilometrovník (č. IS 32b) vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej ...

  (40)

  K značke č. IS 33:

  Značka Hranica kraja (č. IS 33) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným spôsobom ...

  (41)

  K značke č. IS 34:

  Značka Hranica okresu (č. IS 34) vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi.

  (42)

  K značke č. IS 35:

  Značka Iný názov (č. IS 35) informuje o názve mosta, rieky, pohoria, prírodnej rezervácie a podobne; ...

  (43)

  K značkám č. IS 36a a č. IS 36c:

  Značka Obec (č. IS 36a) a značka Miestna časť obce (č. IS 36c) informujú o názve a o začiatku obce alebo ...

  (44)

  K značkám č. IS 36b a č. IS 36d:

  Značka Koniec obce (č. IS 36b) a značka Koniec miestnej časti obce (č. IS 36d) informujú o skončení ...

  (45)

  K značkám č. IS 37a a č. IS 37b:

  Značka Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny (č. IS 37a) a značka Označenie konca obce ...

  (46)

  K značke č. IS 38:

  Značka Hraničný priechod (č. IS 38) informuje o prístupe k hraničnému priechodu s názvom susedného štátu ...

  (47)

  K značke č. IS 39:

  Značka Hranica štátu (č. IS 39) vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu ...

  (48)

  K značkám č. IS 40a až IS 40i:

  Značky Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom) (č. IS 40a a č. IS 40c), Smerová tabuľa pre cyklistov ...

  (49)

  K značke č. IS 40j:

  Značka Nepriame odbočenie doľava (č. IS 40j) spravidla v zložitejších a riadených križovatkách so svetelným ...

  Čl. 7

  (1)

  K značke č. II 1a:

  Značka Telefón núdzového volania (č. II 1a) informuje o mieste, kde je na ceste umiestnený telefón núdzového ...

  (2)

  K značke č. II 1b:

  Značka Núdzové volanie (č. II 1b) informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej ...

  (3)

  K značke č. II 1c:

  Značka Kontrola rýchlosti (č. II 1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola ...

  (4)

  K značke č. II 2:

  Značka Telefón (č. II 2) informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj. ...

  (5)

  K značke č. II 3:

  Značka Hasiaci prístroj (č. II 3) informuje o mieste, kde je umiestnený hasiaci prístroj.

  (6)

  K značke č. II 4:

  Značka Prvá pomoc (č. II 4) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci. ...

  (7)

  K značke č. II 5:

  Značka Nemocnica (č. II 5) informuje o blízkosti nemocnice.

  (8)

  K značke č. II 6a:

  Značka Informácie (č. II 6) informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie. ...

  (9)

  K značke č. II 6b:

  Značka Rádio (č. II 6b) informuje o rozhlasovej stanici, ktorej obsahom vysielania sú pravidelné dopravné ...

  (10)

  K značke č. II 7a:

  Značka Zastávka autobusu (č. II 7a) označuje zastávku autobusov. Značka č. II 7a sa používa na označenie ...

  (11)

  K značke č. II 7b:

  Značka Zastávka trolejbusu (č. II 7b) označuje zastávku trolejbusu.

  (12)

  K značke č. II 7c:

  Značka Zastávka električky (č. II 7c) označuje zastávku električky bez nástupného ostrovčeka.

  (13)

  K značke č. II 8a:

  Značka Čerpacia stanica (č. II 8a) informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt.

  (14)

  K značke Čerpacia stanica plynu (č. II 8b) informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného ...

  (15)

  K značke č. II 8c:

  Značka Nabíjacia stanica (č. II 8c) informuje o blízkosti nabíjacej stanice s elektrickou energiou pre ...

  (16)

  K značke č. II 9:

  Značka Opraváreň (č. II 9) informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových ...

  (17)

  K značke č. II 10:

  Značka Hotel alebo motel (č. II 10) informuje o blízkosti hotela alebo motela.

  (18)

  K značke č. II 11:

  Značka Reštaurácia (č. II 11) informuje o blízkosti reštaurácie.

  (19)

  K značke č. II 12:

  Značka Občerstvenie (č. II 12) informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie. ...

  (20)

  K značke č. II 13:

  Značka WC (č. II 13) informuje o blízkosti verejne prístupného WC.

  (21)

  K značke č. II 14:

  Značka Odpočívadlo (č. II 14) označuje miesto mimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, ...

  (22)

  K značke č. II 15a:

  Značka Táborisko pre stany (č. II 15a) informuje o blízkosti táboriska pre stany.

  (23)

  K značke č. II 15b:

  Značka Táborisko pre obytné prívesy (č. II 15b) informuje o blízkosti táboriska pre obytné prívesy. ...

  (24)

  K značke č. II 15c:

  Značka Táborisko pre stany a obytné prívesy (č. II 15c) informuje o blízkosti táboriska pre stany a ...

  (25)

  K značke č. II 16:

  Značka Pláž alebo kúpalisko (č. II 16) vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti ...

  (26)

  K značkám č. II 17a až II 17c:

  Značky Lyžiarsky vlek, Sedačkový vlek a Kabínková lanovka (č. II 17a, č. II 17b a č. II 17c) vyznačujú ...

  (27)

  K značkám č. II 18a, č. a II 18b a č. II 18c:

  Značky Odpočívadlo s objektmi služieb (č. II 18a, č. II 18b a č. II 18c) sa používajú na diaľnici alebo ...

  (28)

  K značkám č. II 19a a č. II 19b:

  Značky Núdzové východy (č. II 19a a č. II 19b) sa používajú na označenie núdzových východov v tuneloch, ...

  (29)

  K značkám č. II 20a, č. a II 20b a č. II 20c:

  Značky Únikové cesty (č. II 20a, č. II 20b a č. 20c) sa používajú na označenie smeru k dvom najbližším ...

  (30)

  K značke č. II 21a:

  Značka Úhrada mýta (č. II 21a) informuje o konci úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej užívanie ...

  (31)

  K značke II 21b:

  Značka Koniec úhrady mýta (č. II 21b) informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktorej ...

  (32)

  K značke č. II 22a:

  Značka Úhrada diaľničnou nálepkou (č. II 22a) informuje o konci úseku diaľnice alebo rýchlostnej ceste, ...

  (33)

  K značke č. II 22b:

  Značka Koniec úhrady diaľničnou nálepkou (č. II 22b) informuje o začiatku úseku diaľnice alebo rýchlostnej ...

  Čl. 8

  (1)

  K dodatkovej tabuľke č. E 1:

  Dodatková tabuľka Počet (č. E 1) sa umiestňuje pod príslušné značky, ktorých význam spresňuje alebo ...

  (2)

  K dodatkovej tabuľke č. E 2:

  Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 2) vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ...

  (3)

  K dodatkovej tabuľke (č. E 3)

  Dodatková tabuľka Vzdialenosť (č. E 3) umiestnená pod značkou č. P 1 vyznačuje vzdialenosť k značke ...

  (4)

  K dodatkovej tabuľke č. E 4:

  Dodatková tabuľka Dĺžka úseku alebo platnosti (č. E 4) vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, ...

  (5)

  K dodatkovej tabuľke č. E 5a:

  Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E 5a) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, ...

  (6)

  K dodatkovej tabuľke č. E 5b:

  Dodatková tabuľka Úsek platnosti (č. E 5b) vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, ...

  (7)

  K dodatkovej tabuľke č. E 6:

  Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. B 6, č. B 30a ...

  (8)

  K dodatkovej tabuľke č. E 6a:

  Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6a) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. ...

  (9)

  K dodatkovej tabuľke č. E 6b:

  Dodatková tabuľka Celková hmotnosť (č. E 6b) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. ...

  (10)

  K dodatkovej tabuľke č. E 7:

  Dodatková tabuľka Smerová šípka (č. E 7) označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je umiestnená. ...

  (11)

  K dodatkovej tabuľke č. E 8a:

  Dodatková tabuľka Začiatok úseku platnosti (č. E 8a) vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, ...

  (12)

  K dodatkovej tabuľke č. E 8b:

  Dodatková tabuľka Priebeh úseku platnosti (č. E 8b) vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, ...

  (13)

  K dodatkovej tabuľke č. E 8c:

  Dodatková tabuľka Koniec úseku platnosti (č. E 8c) vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ...

  (14)

  K dodatkovej tabuľke č. E 9:

  Dodatková tabuľka Nepriaznivé poveternostné podmienky (č. E 9) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou ...

  (15)

  K dodatkovej tabuľke č. E 10:

  Dodatková tabuľka Druh vozidla (č. E 10) obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený ...

  (16)

  K dodatkovej tabuľke č. E 11:

  Dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (č. E 11) vyznačuje taký tvar kríženia cesty ...

  (17)

  K dodatkovej tabuľke Text č. E 12:

  Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou ...

  (18)

  Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, ...

  a)

  vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby ...

  b)

  vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením ...

  c)

  vozidlá taxislužby,

  d)

  vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž ...

  e)

  vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej ...

  pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

  (19)

  Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu ...

  (20)

  Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť podľa odsekov 17 až 19 len v kombinácii so značkami ...

  (21)

  Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na spresňujúce ...

  (22)

  Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy cestnej premávky ...

  (23)

  K dodatkovej tabuľke č. E 13:

  Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie (č. E 13) sa používa v kombinácii so značkou č. IP 16 ako ...

  (24)

  K dodatkovej tabuľke č. E 14:

  Dodatkovú tabuľku Kategória tunela (č. E 14)11) možno použiť v kombinácii so značkami č. B 21 a č. C ...

  (25)

  K dodatkovej tabuľke č. E 15:

  Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím (č. ...

  (26)

  K dodatkovej tabuľke č. E 16a:

  Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) s použitím zodpovedajúcich smerových šípok ...

  (27)

  K dodatkovej tabuľke č. E 16b:

  Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v protismere povolená (č. E 16b), ak je umiestnená pod značkou č. ...

  (28)

  K dodatkovej tabuľke č. E 16c:

  Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená (č. E 16c), ak je umiestnená pod značkou ...

  (29)

  K dodatkovej tabuľke č. E 16d:

  Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov (č. E 16d) sa používa najmä v kombinácii so značkami č. A ...

  DRUHÁ ČASŤ

  Čl. 9

  (1)

  K značke č. V 1a:

  Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou ...

  (2)

  K značke č. V 1b:

  Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky s dvomi ...

  (3)

  K značkám č. V 2a a č. V 2b:

  Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2a a č. V 2b) sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení ...

  (4)

  K značke č. V 2c:

  Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara (č. V 2c) vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden ...

  (5)

  K značke č. V 3:

  Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou ...

  (6)

  K značke č. V 4:

  Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje ľavý alebo pravý okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, ...

  Čl. 10

  (1)

  K značkám č. V 5a až V 5c:

  Značky Priečna súvislá čiara (č. V 5a), Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ (č. ...

  (2)

  K značke č. V 5d:

  Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný ...

  (3)

  K značke č. V 6a:

  Značka Priechod pre chodcov (č. V 6a) vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku ...

  (4)

  K značke č. V 6b:

  Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich (č. V 6b) vyznačuje plochu, na ktorú sa ...

  (5)

  K značke č. V 7:

  Značka Priechod pre cyklistov (č. V 7) vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou; značku možno ...

  (2)

  K značke č. V 7a:

  Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (č. V 7a) vyznačuje kríženie cestičky ...

  Čl. 11

  (1)

  K značkám č. V 8a a č. V 8b:

  Značka Cyklistická smerová šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer ...

  (2)

  K značke č. V 8c:

  Značka Koridor pre cyklistov (č. V 8c) vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových ...

  (3)

  K značke č. V 8d:

  Značka Nepriame odbočenie doľava (č. V 8d) informuje cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia križovatkou. ...

  (4)

  K značke č. V 9a:

  Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov, určený smer jazdy križovatkou ...

  (5)

  K značke č. V 9b:

  Značka Predbežné šípky (č. V 9b) vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú ...

  Čl. 12

  (1)

  K značkám č. V 10a až V 10c:

  Značky Parkovacie miesta s kolmým státím, (č. V 10a), Parkovacie miesta so šikmým státím (č. V 10b) ...

  (2)

  K značke č. V 10d:

  Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím (č. V 10d) s príslušným vhodným nápisom alebo symbolom ...

  (3)

  K značke č. V 10e:

  Značka Stanovište TAXI (č. V 10e) s príslušným nápisom TAXI vyznačuje priestor stanovišťa taxi a dopĺňa ...

  Čl. 13

  (1)

  K značke č. V 11a:

  Značka Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky (č. V 11a) s nápisom BUS alebo TRAM pre zastávku ...

  (2)

  K značke č. V 11b:

  Značka Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky (č. V 11b) upozorňuje z dôvodu bezpečnosti ...

  (3)

  K značke č. V 12a:

  Značka Žltá kľukatá čiara (č. V 12a) vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

  (4)

  K značke č. V 12b:

  Značka Žltá súvislá čiara (č. V 12b) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie ...

  (5)

  K značke č. V 12c:

  Značka Žltá prerušovaná čiara (č. V 12c) vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané ...

  Čl. 14

  K značke č. V 13:

  Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň ...

  Čl. 15

  (1)

  K značke č. V 14:

  Značka Nápisy na ceste (č. V 14) sa používa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche ...

  (2)

  K značke č. V 15:

  Značka Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkou ...

  (3)

  K značke č. V 16:

  Značka Optická psychologická brzda (č. V 16) opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti ...

  (4)

  K značke č. V 17:

  Značka Hmlové body (č. V 17) vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkami č. IP ...

  TRETIA ČASŤ

  Čl. 16

  (1)

  K č. Z 1:

  Dopravné kužele (č. Z 1) umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1a, a to aj vtedy, ...

  (2)

  K č. Z 2a:

  Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2a) vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.

  (3)

  K č. Z 2b:

  Zábrana na označenie uzávierky (č. Z 2b) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej ...

  (4)

  K č. Z 2c:

  Žlté a čierne pruhy (č. Z 2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).

  (5)

  K č. Z 2d:

  Červené a biele pruhy (č. Z 2d) označujú dočasnú prekážku, napríklad kontajnery a podobne, alebo dopravné ...

  (6)

  K č. Z 3a a č. Z 3b:

  Vodiace tabule (č. Z 3a a č. Z 3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. ...

  (7)

  K č. Z 4a až Z 4f:

  Smerovacia doska ľavá (č. Z 4a), Smerovacia doska pravá (č. Z 4b), Smerovacia doska stredová (č. Z 4c), ...

  (8)

  K č. Z 5a:

  Zastavovací terč (č. Z 5a) používajú pri zastavovaní vozidiel najmä príslušníci Policajného zboru v ...

  (9)

  K č. Z 5b:

  Zastavovací terč (č. Z 5b) používajú pri zastavovaní vozidiel najmä iné osoby.

  (10)

  K č. Z 5c:

  Smerovka (č. Z 5c) sa používa pri riadení premávky na križovatke najmä príslušníkom Policajného zboru ...

  (11)

  K č. Z 6a:

  Prefabrikovaný spomaľovací prah (č. Z 6a) je vyhotovený najmä z odnímateľného segmentu, ktorý sa používa ...

  (12)

  K č. Z 6b:

  Stavebný spomaľovací prah (č. Z 6b) je vyhotovený ako stavebná súčasť povrchu vozovky, ktorý sa používa ...

  (13)

  K č. Z 7a č. Z 7b:

  Smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b) vymedzujú šírku cesty, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej ...

  (14)

  K č. Z 7c:

  Dopravné gombíky (č. Z 7c) sa používajú na doplnenie a zvýraznenie najmä vodorovných značiek, železničných ...

  (15)

  K č. Z 8a:

  Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov (č. Z 8a) sa používa v kombinácii so značkou č. ...

  (16)

  K č. Z 8b:

  Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov (č. Z 8b) sa používa v kombinácii so značkou ...

  (17)

  K č. Z 8c:

  Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov (č. Z 8c) sa používa v kombinácii ...

  (18)

  K č. Z 9:

  Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra (č. Z 9) opticky upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo ...

  (19)

  K č. Z 10:

  Varovná tabuľa (č. Z 10) iba ako informatívne zariadenie upozorňuje na vjazd do protismeru najmä na ...

  (20)

  K č. Z 11a a č. Z 11b:

  Elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely (č. Z 11b) na premenné značky.

  (21)

  K č. Z 12:

  Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (č. Z 12) poskytujú účastníkom cestnej premávky ...

  ŠTVRTÁ ČASŤ

  Čl. 17

  (1)

  K označeniu č. O 1:

  Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O 1) označuje vozidlo vedené ...

  (2)

  K označeniu č. O 2:

  Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O 2) označuje vozidlo používané ...

  (3)

  K označeniu č. O 3:

  Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O 3) označuje autobus používaný na prepravu detí ...

  (4)

  K označeniu č. O 4:

  Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O 4) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom. ...

  PIATA ČASŤ

  Čl. 18

  (1)

  K značkám č. A 1a a č. A 1b:

  Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bezpečný prejazd si nevyžaduje výrazné zníženie ...

  (2)

  K značkám č. A 2a a č. A 2b:

  Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 2a a č. A 2b sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia ...

  (3)

  K značke č. A 3a:

  Na značke č. A 3a je vyznačený vždy skutočný pozdĺžny sklon cesty, v prípade že je úsek nebezpečného ...

  (4)

  K značke č. A 3b:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 3b sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (5)

  K značke č. A 4a:

  V prípade potreby možno k značke č. A 4a doplniť značku č. B 31a, č. B 29a alebo č. B 30a, ktorá sa ...

  (6)

  K značkám č. A 4b a č. A 4c:

  Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 4b a č. A 4c sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia ...

  (7)

  K značke č. A 5:

  V prípade potreby možno k značke č. A 5 doplniť značku č. B 31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A 5, ...

  (8)

  K značke č. A 6:

  Značku č. A 6 možno použiť len v obci, kde nie je dovolená vyššia rýchlosť ako 40 km ● h-1, pričom zariadenie ...

  (9)

  K značke č. A 7:

  V prípade potreby možno k značke č. A 7 doplniť značku č. B 31a, č. B 29a alebo č. B 30a, ktorá sa umiestni ...

  (10)

  K značke č. A 8:

  V prípade potreby možno k značke č. A 8 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad ...

  (11)

  K značkám č. A 9 a č. A 10 a č. A 11:

  Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 9, č. A 10 a č. A 11 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia ...

  (12)

  K značke č. A 12:

  Značku č. A 12 možno použiť v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti ...

  (13)

  K značke č. A 13:

  Značka č. A 13 sa umiestňuje vždy pred každým priechodom pre chodcov mimo obce. V prípade potreby možno ...

  (14)

  K značke č. A 14:

  Značka č. A 14 umiestnená mimo obce je doplnená vždy o značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni ...

  (15)

  K značke č. A 15:

  V prípade potreby možno k značke č. A 15 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad ...

  (16)

  K značkám č. A 16 a č. A 17:

  Zásady použitia a umiestnenia značiek č. A 16 a č. A 17 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia ...

  (17)

  K značke č. A 18:

  Významový symbol vyznačený na značke č. A 18 možno v prípade potreby zameniť s iným vhodným významovým ...

  (18)

  K značke č. A 19:

  V prípade potreby možno k značke č. A 19 doplniť značku č. B 31a alebo č. B 29a, ktorá sa umiestni nad ...

  (19)

  K značke č. A 20:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 20 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (20)

  K značke č. A 21:

  Značku č. A 21 možno použiť aj ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s uvedením skutočnej ...

  (21)

  K značke č. A 22:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 22 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (22)

  K značke č. A 23:

  V prípade potreby možno značku č. A 23 doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4 alebo ju použiť aj ako značku ...

  (23)

  K značke č. A 30a:

  V prípade potreby možno značku č. A 30a použiť v kombinácii so značku č. P 2, ktorá sa umiestni nad ...

  (24)

  K značke č. A 30b:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 30b sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (25)

  K značke č. A 31:

  Značku č. A 31 v prípade potreby možno doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 4.

  (26)

  K značke č. A 32:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. A 32 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (27)

  K značke č. A 33:

  V prípade potreby, ak dopravná značka je na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti ...

  (28)

  K značke č. A 34:

  Značka č. A 34 musí obsahovať údaj, o aký konkrétny druh nebezpečenstva ide, najmä vyznačením vhodného ...

  (29)

  K zvislým dopravným značkám č. A 1a až A 26, č. A 31, č. A 32 a č. A 34, ktoré sú na žltozelenom fluorescenčnom ...

  Čl. 19

  (1)

  K značke č. P 1:

  Značka č. P 1 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde ...

  (2)

  K značke č. P 2:

  Značka č. P 2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde ...

  (3)

  K značke č. P 3:

  Značku č. P 3 možno v prípade potreby použiť ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou ...

  (4)

  K značke č. P 4:

  Značka č. P 4 sa spravidla mimo obce nepoužíva; možno ju použiť na križovatke s nízkou intenzitou dopravy ...

  (5)

  K značkám č. P 5 a č. P 6:

  Značku č. P 5 alebo č. P 6 možno použiť na úpravu prednosti v jazde len mimo obce. Ak je na úpravu prednosti ...

  (6)

  K značke č. P 7:

  Značku č. P 7 možno v prípade potreby doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 2 s uvedením skutočnej vzdialenosti ...

  (7)

  K značke č. P 8:

  Značka č. P 8 sa používa na úpravu prednosti v jazde najmä v obci a nemožno ju použiť ako značku predbežnú. ...

  (8)

  K značke č. P 9:

  Značku č. P 9 možno použiť ako značku predbežnú, ak sa použije spolu s dodatkovou tabuľkou č. E 2 s ...

  (9)

  K značke č. P 10:

  Značku č. P 10 možno použiť iba v prípadoch, keď zúžený úsek je v celej dĺžke dostatočne prehľadný. ...

  (10)

  K značke č. P 11:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. P 11 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (11)

  K dodatkovým tabuľkám s tvarom križovatky č. P 12 až P 15:

  Dodatkové tabuľky Tvar križovatky č. P 13 a č. P 14 a Tvar dvoch križovatiek č. P 15 možno použiť iba ...

  Čl. 20

  (1)

  K značke č. B 13:

  Značka č. B 13 sa nepoužíva v prípadoch, keď zákaz vyplýva zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej ...

  (2)

  K značke č. B 19:

  Zákaz jazdy vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg za sebou vo vzdialenosti ...

  (3)

  K značke č. B 24:

  Značka č. B 24 sa použije vždy, pokiaľ voľná výška nad vozovkou v podjazde, tuneli a podobne je menšia ...

  (4)

  K značkám č. B 27a a č. B 27b:

  Značka č. B 27a alebo č. B 27b sa v prípadoch, ak sa zákaz vzťahuje na prejazd križovatkou, ktorá je ...

  (5)

  K značke č. B 31a:

  Značkou č. B 31a možno povoliť rýchlosť jazdy vyššiu, ako je všeobecne určená hranica pre najvyššie ...

  (6)

  K značke č. B 33:

  Značka č. B 33 sa umiestňuje na miesto, kde sa platnosť zákazu začína. Rozsah platnosti značky pre určitý ...

  (7)

  K značkám č. B 34, č. B 35 a č. B 36:

  Zásady použitia a umiestnenia značiek č. B 34, č. B 35 a č. B 36 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia ...

  Čl. 21

  (1)

  K značkám č. C 1 až C 5:

  V prípadoch, keď sa príkaz značiek č. C 1 až C 4c a č. C 5 vzťahuje na prejazd križovatkou, ktorá je ...

  (2)

  K značke č. C 6a:

  Značka č. C 6a sa umiestňuje na začiatku dopravného ostrovčeka alebo pri pravom okraji prekážky na vozovke, ...

  (3)

  K značkám č. C 6b a č. C 6c:

  Zásady použitia a umiestnenia značiek č. C 6b a č. C 6c sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia ...

  (4)

  K značke č. C 7:

  Značka č. C 7 sa umiestni pod značku č. P 1 alebo č. P 2, ak prednosť v jazde je upravená značkami. ...

  (5)

  K značkám č. C 8 až C 13:

  Značky č. C 8 až C 13 sa umiestňujú na začiatku cestičky alebo pruhu, pričom cestičku alebo pruh možno ...

  (6)

  K značke č. C 14:

  Značka sa umiestňuje na začiatku úseku cesty, odkiaľ sa ukladá povinnosť použiť protisklzové reťaze. ...

  (7)

  K značke č. C 15:

  Na značke č. C 15 sa hranice rýchlosti uvádzajú v celých km.

  (8)

  K značke č. C 16:

  Spôsob a miesto osadenia značky č. C 16 vyplýva z obsahu príkazu a jeho určenia pre jednotlivých účastníkov ...

  (9)

  K značke č. C 17:

  Značka č. C 17 sa umiestňuje na začiatku platnosti predmetného úseku, kde treba z dôvodu bezpečnosti ...

  (10)

  K značke č. C 19:

  Značka č. C 19 sa umiestni pred každú križovatku; miesto jej osadenia vyplýva z predmetnej trasy prepravy ...

  (11)

  K značke č. C 24a:

  Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) sa umiestňuje v mieste, kde sa vyhradený jazdný pruh začína, ...

  (12)

  K značke č. C 24b:

  Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu (č. C 24b) sa umiestňuje v mieste, kde sa vyhradený jazdný ...

  Informatívne prevádzkové, smerové a iné značky

  Čl. 22

  (1)

  K značke č. IP 1:

  Značka č. IP 1 sa umiestňuje samostatne, poprípade s príslušnou dodatkovou tabuľkou.

  (2)

  K značke č. IP 2:

  Značka č. IP 2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, na ktorej už trasa okruhu nepokračuje v priamom ...

  (3)

  K značke č. IP 3a:

  Značka č. IP 3a sa umiestňuje tesne pred križovatkou s jednosmernou premávkou kolmo k smeru prichádzajúcich ...

  (4)

  K značke č. IP 3b:

  Ak je výnimočne dovolený vjazd do protismeru jednosmernej cesty, musí byť vyznačený pod značkou na dodatkovej ...

  (5)

  K značke č. IP 4:

  Ak cesta umožňuje prejazd len určitých vozidiel z presne vymedzenej skupiny alebo druhu, tieto sa vhodným ...

  (6)

  K značke č. IP 5:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. IP 5 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (7)

  K značke č. IP 6:

  Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP 6 použiť len v kombinácii s osvetlením značky ...

  (8)

  K značke č. IP 7:

  Zásady použitia a umiestnenia značky č. IP 7 sú rovnaké ako zásady použitia a umiestnenia značky č. ...

  (9)

  K značke č. IP 8:

  Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky značku č. IP 8 možno použiť len v obci na mieste, kde nie je dovolená ...

  (10)

  K značke č. IP 9:

  Značku č. IP 9 možno umiestniť na chodníku a pre lepšiu viditeľnosť aj rovnobežne s osou cesty. ...

  (11)

  K značke č. IP 10:

  Odporúčaná rýchlosť sa na značke č. IP 10 vyznačuje v celých km. Dĺžka úseku odporúčanej rýchlosti sa ...

  (12)

  K značke č. IP 11:

  V prípadoch, ak je miesto vybavené telefónom núdzového volania alebo hasiacim prístrojom, doplňuje sa ...

  (13)

  K značke č. IP 12:

  Dovolený spôsob státia na označenom parkovisku značkou č. IP 12 možno určiť:

  a)

  umiestnením značiek č. IP 13a až IP 15b,

  b)

  použitím dodatkovej tabuľky č. E 12, ktorá sa umiestni pod značku č. IP 12 a na ktorej sa vyznačí príslušný ...

  c)

  príslušnými značkami č. V10a až V10c.

  (14)

  K značke č. IP 16:

  Značka č. IP 16 Vyhradenie parkovacieho miesta, resp. vyhradenie státia pre určitú právnickú osobu sa ...

  (15)

  K značke č. IP 17a:

  Údaje, za akých podmienok možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady, napríklad použitie parkovacej ...

  (16)

  K značke č. IP 17b:

  Údaje, za akých podmienok možno regulované parkovacie miesta používať alebo v akom čase sú parkovacie ...

  (17)

  K značke č. IP 20a:

  Značku č. IP 20a možno v prípade potreby doplniť o dodatkovú tabuľku č. E 7 alebo č. E 2.

  (18)

  K značke č. IP 20b:

  Symbol spôsobu státia a údaje o tom, pre aký vymedzený okruh skupiny alebo presne stanovených vozidiel ...

  (19)

  K značke č. IP 21a:

  V dolnej časti značky č. IP 21a môže byť uvedený názov tunela a jeho dĺžku možno vyznačiť dodatkovou ...

  (20)

  K značke č. IP 22a:

  Značka č. IP 22a sa umiestňuje na začiatku rýchlostnej cesty, značkou možno označiť aj diaľnicu alebo ...

  (21)

  K značke č. IP 22b:

  Značka č. IP 22b sa umiestňuje pred skončením rýchlostnej cesty alebo značku možno použiť ako značku ...

  (22)

  K značke č. IP 23a:

  Značka č. IP 23a sa umiestňuje na začiatku diaľnice, značkou č. IP 23a možno označiť aj rýchlostnú cestu ...

  (23)

  K značke č. IP 23b:

  Značka č. IP 23b sa umiestňuje pred skončením diaľnice alebo značku možno použiť ako značku predbežnú, ...

  (24)

  K značkám č. IP 24a a č. IP 24b:

  Symbol značky č. B 33 vyznačený na značkách č. IP 24a a č. IP 24b možno v prípade potreby zameniť s ...

  (25)

  K značkám č. IP 25a a č. IP 25b:

  Spresňujúce údaje, ktorým vozidlám je vjazd do tejto oblasti povolený, prípadne v akom čase a podobne, ...

  (26)

  K značkám č. IP 26a a č. IP 26b:

  Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej ...

  (27)

  K značkám č. IP 27a a č. IP 27b:

  Spresňujúce údaje možno vyznačiť v spodnej časti značiek č. IP 27a a č. IP 27b vhodnými nápismi alebo ...

  (28)

  K značkám č. IP 28a a č. IP 28b:

  Značky č. IP 28a sa umiestňujú na všetkých cestách ústiacich do určenej zóny.

  (29)

  K značke č. IP 30:

  Na zdôraznenie významu a zlepšenie viditeľnosti, alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej ...

  (30)

  K značke č. IP 30a:

  Značka č. IP 30a sa umiestňuje tesne pred príslušnou značkou označené železničné priecestie tak, aby ...

  (31)

  K značke č. IP 33:

  Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Značka č. IP 33 sa osadzuje bezprostredne ...

  (32)

  K značke č. IP 33a:

  Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Značka č. IP 33a sa spravidla ...

  (33)

  K značkám č. IP 34a až IP 34c:

  Ak je to potrebné, možno rozsah informácií rozšíriť vhodným spôsobom. Text a grafické vyhotovenie značky ...

  Čl. 23

  (1)

  K značke č. IS 1a:

  Značka č. IS 1a sa umiestňuje nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby spravidla vyjadroval ...

  (2)

  K značke č. IS 1b:

  Značka č. IS 1b sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. ...

  (3)

  K značke č. IS 2:

  Značka č. IS 2 sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. ...

  (4)

  K značke č. IS 3:

  Značka č. IS 3 sa umiestňuje nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, ...

  (5)

  K značke č. IS 4:

  Značka č. IS 4 sa umiestňuje nad vozovkou alebo vedľa vozovky. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, ...

  (6)

  K značkám č. IS 5a a č. IS 5b:

  Značky č. IS 5a a č. IS 5b sa umiestňujú vedľa vozovky alebo nad vozovkou. Značky možno umiestniť nad ...

  (7)

  K značke č. IS 6:

  Značka č. IS 6 sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. ...

  (8)

  K značke č. IS 7a:

  Značka č. IS 7a sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. ...

  (9)

  K značke č. IS 8:

  Značka č. IS 8 sa umiestňuje vedľa vozovky. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší určujúci dopravný cieľ, ...

  (10)

  K značkám č. IS 15, č. IS 16, č. IS 25, č. IS 26:

  Podklad značiek č. IS 15, č. IS 16, č. IS 25, č. IS 26 je zo žltej retroreflexnej fólie, nápis, šípka ...

  (11)

  K značkám č. IS 22a a IS 22c:

  Na značkách č. IS 22a a IS 22c nesmú byť vyznačené reklamné nápisy a symboly. Na značkách možno vyznačiť ...

  (12)

  K značke č. IS 32b:

  Ak na diaľnici alebo rýchlostnej ceste nie je stanovište núdzového volania, použije sa značka č. IS ...

  (13)

  K značkám č. IS 36a a č. IS 36c:

  Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii, pričom značka č. IS 36c ...

  (14)

  K značkám č. IS 36b a č. IS 36d:

  Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii, pričom značka č. IS 36d ...

  (15)

  K značkám č. IS 37a a č. IS 37b:

  Značky možno kombinovať na spoločnom stĺpiku alebo na inej nosnej konštrukcii spolu so značkami č. IS ...

  (16)

  K značkám č. IS 36a až č. IS 37b:

  Značky č. IS 36a, IS 36c a IS 37a sa umiestňujú spravidla približne na rovnakej úrovni značiek č. IS ...

  Čl. 24

  (1)

  K značke č. II 1a:

  Smer k najbližšej hláske možno vyznačiť šípkou na kilometrovníku a značku č. II 1a možno použiť ako ...

  (2)

  K značke č. II 1b:

  Ďalšie spresňujúce údaje, napríklad telefónne čísla na jednotlivé príslušné operačné strediská integrovaného ...

  (3)

  K značke č. II 1c:

  Značka sa použije vždy pred miestom alebo úsekom cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej ...

  (4)

  K značke č. II 2:

  Značka č. II 2 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 1a.

  (5)

  K značke č. II 3:

  Spresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť, možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke č. E 7 alebo č. ...

  (6)

  K značke č. II 4:

  Pre včasnú informáciu možno spresňujúce údaje, ako smer alebo vzdialenosť, vyznačiť na dodatkovej tabuľke ...

  (7)

  K značke č. II 5:

  Značka č. II 5 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 4.

  (8)

  K značke č. II 6a:

  Značka č. II 6 sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 4.

  (9)

  K značke č. II 6b:

  V bielej subploche značky č. II 6b možno pod text „Rádio“ uviesť názov rozhlasovej stanice, pričom v ...

  (10)

  K značke č. II 7a:

  Značka č. II 7a sa umiestňuje v smere jazdy do začiatku priestoru zastávky pravidelnej verejnej dopravy ...

  (11)

  K značke č. II 7b:

  Značka č. II 7b sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 7a.

  (12)

  K značke č. II 7c:

  Značka č. II 7c sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 7a.

  (13)

  K značke č. II 8a:

  Ďalšie spresňujúce údaje, napríklad vzdialenosť najbližšej čerpacej stanice, ako aj iné služby spolu ...

  (14)

  K značke č. II 8b:

  Značka č. II 8b sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.

  (15)

  K značke č. II 8c:

  Značka č. II 8c sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.

  (16)

  K značke č. II 9:

  Na značke č. II 9 alebo dodatkovej tabuľke č. E 12 možno vyznačiť doplňujúce údaje, napríklad prevádzkový ...

  (17)

  K značkám č. II 10 až č. II 17:

  Značky č. II 10 až II 17 sa používajú sa podľa rovnakých zásad ako značka č. II 8a.

  (18)

  K značkám č. II 18a, č. II 18b a č. II 18c:

  V hornej časti značiek č. II 18a, č. II 18b a č. II18c sa iba pri značkách č. II 18a a č. II 18b uvádza ...

  (19)

  K značke č. II 21a:

  Značka č. II 21a sa nepoužíva v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a a č. IP 23b. ...

  (20)

  K značke č. II 22a:

  Značka č. II 22a sa nepoužíva v kombinácii so značkami č. IP 22a, č. IP 22b, č. IP 23a a č. IP 23b. ...

  Čl. 24a

  Na dodatkových tabuľkách možno vyznačiť skratkami dni v týždni (Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne) a symboly ...

  Čl. 25

  (1)

  K č. Z 8a:

  Vodiaci pás je široký 400 mm a vyznačuje sa priamo na povrch vozovky a tvoria ho dva biele trojpruhy, ...

  (2)

  K č. Z 8b:

  Varovný pás je farebne kontrastný pás s fyzicky upravenou povrchovou štruktúrou, ktorý má guľové výstupky ...

  (3)

  K č. Z 8c:

  Signálny pás pre nevidiacich je farebne kontrastný pás s fyzicky upravenou povrchovou štruktúrou, ktorého ...

  a)

  200 mm až 225 mm dlažby s výstupkami guľového tvaru s priemerom 20 až 25 mm a výškou cca 5 mm,

  b)

  400 mm až 450 mm dlažby s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru (s drážkami) zadefinovaným ako ...

  c)

  200 mm až 225 mm dlažby s guľovými výstupkami s priemerom 20 mm až 25 mm a výškou cca 5 mm.

  Signálne pásy sa budujú na chodníku pred priechodom pre chodcov v smere osi priechodu pre chodcov. Signálny ...

  (4)

  K č. Z 9:

  Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra č. Z 9 možno použiť i v červeno-bielom pruhovanom vyhotovení. ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 2a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2a

  Príloha č. 2b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2b

  Príloha č. 2c k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ZÁZNAM O ZISŤOVANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2c

  Príloha č. 2d k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  OSVEDČENIE O UDELENÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2d

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Protokol vodičských oprávnení

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR PREUKAZU SKÚŠOBNÉHO KOMISÁRA

  ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ÚROVEŇ TELESNEJ SCHOPNOSTI A DUŠEVNEJ SCHOPNOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A SPÔSOB ICH POSUDZOVANIA

  I.

  Minimálne požiadavky na zrak

  (1)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

  a)

  musí mať binokulárnu zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,5 pri súčasnom používaní obidvoch očí, a to ...

  b)

  zároveň musí mať horizontálne zorné pole binokulárne najmenej 120 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej ...

  (2)

  Ak sa u osoby podľa odseku 1 zistí alebo potvrdí očná choroba s progresívnou povahou, zdravotná spôsobilosť ...

  (3)

  Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 1, ktorá má úplnú funkčnú stratu zraku na jednom oku alebo používa ...

  (4)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

  a)

  musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,8 na lepšom oku a aspoň 0,1 na horšom oku, a to aj v prípade ...

  b)

  zároveň musí mať binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160 stupňov s dostatočným rozsahom najmenej ...

  (5)

  Ak sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,1 podľa odseku 4 písm. a) používajú korekčné šošovky, minimálna ...

  (6)

  Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti ...

  (7)

  Osoba patriaca do skupiny 2, u ktorej z rôznych príčin vzniklo výrazné zníženie videnia na jednom oku, ...

  II.

  Minimálne požiadavky na sluch

  (1)

  Pri vyšetrení sluchu sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu. ...

  (2)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,

  a)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

  b)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ...

  c)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu nad 90 % podľa Fowlera na základe ...

  (3)

  Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,

  a)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu do 50 % podľa Fowlera,

  b)

  je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu od 51 % do 90 % podľa Fowlera, ...

  c)

  je zdravotne nespôsobilá na vedenie motorového vozidla pri strate sluchu viac ako 90 % podľa Fowlera. ...

  (4)

  Osoby, ktoré patria do skupiny 2, s implantovanými špeciálnymi implantovateľnými načúvacími prístrojmi ...

  III.

  Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou pohyblivosťou

  (1)

  Zdravotne nespôsobilá na vedenie motorových vozidiel je osoba, ktorá trpí na takú poruchu pohybového ...

  (2)

  Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel ...

  (3)

  Osoba trpiaca na progresívnu chorobu pohybového systému je zdravotne spôsobilá na vedenie motorových ...

  (4)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na chorobu, poruchu, ...

  IV.

  Zdravotná spôsobilosť a kardiovaskulárne choroby

  (1)

  Choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému s následkom ...

  (2)

  Choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 1, pri ktorých osobu trpiacu na chorobu, chybu alebo stav podľa ...

  a)

  u osoby patriacej do skupiny 1

  1.

  chorobne pomalá činnosť srdca (poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy vedenia) alebo chorobne ...

  2.

  chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená so štrukturálnym ochorením srdca ...

  3.

  implantácia alebo nahradenie defibrilátora alebo primeraný alebo neprimeraný výboj defibrilátora, ...

  4.

  synkopa (prechodná strata vedomia a svalového tonusu charakterizovaná rýchlym nástupom, krátkym trvaním ...

  5.

  akútny koronárny syndróm,

  6.

  perkutánna koronárna intervencia,

  7.

  koronárna arteriálna bypassová chirurgia,

  8.

  mozgová mŕtvica/tranzitórny ischemický atak,

  9.

  zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I, II, III,

  10.

  transplantácia srdca,

  11.

  zariadenie na podporu srdcovej činnosti,

  12.

  operácia srdcovej chlopne,

  13.

  malígna hypertenzia (zvýšenie systolického krvného tlaku na hodnotu ≥ 180 mm Hg alebo diastolického ...

  14.

  kongenitálne srdcové ochorenie,

  15.

  hypertrofická kardiomyopatia, ak je bez synkopy,

  16.

  syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes alebo Q-Tc > 500 ms,

  17.

  hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,

  18.

  závažná komplikácia po srdcovom infarkte,

  19.

  opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu aj bez ...

  20.

  stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,

  b)

  u osoby patriacej do skupiny 2

  1.

  choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) okrem tretieho, deviateho, jedenásteho a pätnásteho až dvadsiateho ...

  2.

  bradyarytmia, poškodenie funkcie sínusového uzla a poruchy predsieňovo-komorového vedenia s Möbitzovou ...

  3.

  chorobne rýchla činnosť srdca (predsieňová a komorová arytmia) spojená s indikáciou na implantáciu defibrilátora, ...

  4.

  významná stenóza krčnice,

  5.

  maximálny priemer aorty presahuje 5,5 cm,

  6.

  zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association I a II v prípadoch, že ejekčná frakcia ...

  7.

  krvný tlak stupňa III (diastolický krvný tlak ≥ 110 mm Hg alebo systolický krvný tlak ≥ 180 mm Hg), ...

  8.

  závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným ...

  9.

  ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky ...

  10.

  cievna choroba mozgu s následnými poruchami,

  11.

  komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,

  12.

  komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.

  (3)

  Kardiovaskulárne choroby, chyby alebo stavy, pri ktorých je zdravotná spôsobilosť vylúčená, sú tieto: ...

  a)

  u osoby patriacej do skupiny 1

  1.

  periférne cievne ochorenie – aneuryzma hrudnej a brušnej aorty, ak maximálny priemer aorty je taký, ...

  2.

  chronické zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association IV,

  3.

  ochorenie srdcovej chlopne s aortálnou regurgitáciou, aortálnou stenózou, mitrálnou regurgitáciou alebo ...

  4.

  Brugadov syndróm so synkopou alebo prerušením náhleho zastavenia srdca,

  b)

  u osoby patriacej do skupiny 2

  1.

  choroba, chyba alebo stav podľa písmena a) prvého a štvrtého bodu,

  2.

  implantácia defibrilátora,

  3.

  zlyhanie srdca podľa klasifikácie New York Heart Association III a IV,

  4.

  zavedené zariadenia na podporu srdcovej činnosti,

  5.

  ochorenie srdcovej chlopne podľa klasifikácie New York Heart Association III alebo IV alebo s ejekčnou ...

  6.

  hypertrofická kardiomyopatia so synkopami alebo ak sú splnené podmienky na implantáciu defibrilátora ...

  7.

  syndróm dlhého intervalu Q-T so synkopou, torsade des pointes a Q-Tc > 500 ms.

  (4)

  U žiadateľov alebo vodičov s dobre opísanými kardiomyopatiami (najmä arytmogénnou kardiomyopatiou pravej ...

  (5)

  Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia, sa musí posudzovať ...

  (6)

  Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje posudzujúci lekár. Takáto ...

  (7)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, je súčasťou prvej lekárskej ...

  (8)

  Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá ...

  (9)

  Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené ...

  (10)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do ...

  V.

  Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť

  (1)

  Na účely minimálnych požiadaviek na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových ...

  (2)

  Osoba, ktorá má diabetes mellitus a užíva lieky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu, môže byť považovaná ...

  a)

  sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a

  b)

  preukáže čestným vyhlásením, že chápe riziko spojené s hypoglykémiou, tento stav dokáže primerane ovládať, ...

  (3)

  Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie ...

  (4)

  Zdravotná spôsobilosť osoby, ktorá má diabetes mellitus, je vylúčená,

  a)

  ak sa vyskytuje opakovaná ťažká hypoglykémia,

  b)

  ak taká osoba má diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, alebo

  c)

  v prípade opakovanej ťažkej hypoglykémie neuplynuli tri mesiace od poslednej príhody.

  (5)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2, ktorá má diabetes mellitus, ...

  (6)

  Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a má diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom alebo inými liekmi, ...

  a)

  sa u takej osoby v predchádzajúcich 12 mesiacoch nevyskytla opakovaná ťažká hypoglykémia,

  b)

  u takej osoby nebol diagnostikovaný syndróm neuvedomenia si hypoglykémie,

  c)

  taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že tento stav dokáže primerane ovládať, a to pravidelným monitorovaním ...

  d)

  taká osoba preukáže čestným vyhlásením, že si uvedomuje riziko vyplývajúce z hypoglykémie,

  e)

  u takej osoby neexistujú iné obmedzujúce komplikácie v súvislosti s diabetes mellitus,

  f)

  sa taká osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej ...

  (7)

  Interval medzi jednotlivými lekárskymi prehliadkami sa určuje primerane každému prípadu, pričom nesmie ...

  VI.

  Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a syndróm obštrukčného spánkového ...

  (1)

  Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla ...

  a)

  u osoby patriacej do skupiny 1

  1.

  záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,

  2.

  hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,

  3.

  stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými ...

  4.

  choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými ...

  5.

  záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia,

  b)

  u osoby patriacej do skupiny 2

  1.

  choroby, chyby alebo stavy podľa písmena a),

  2.

  epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej ...

  3.

  a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo. ...

  (2)

  Na účely tejto vyhlášky sa epilepsia vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým ...

  (3)

  Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, ...

  a)

  stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s ...

  b)

  stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými ...

  c)

  vyvolaný epileptický záchvat; posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený ...

  d)

  prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, ...

  e)

  epilepsia; posudzovanú osobu možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď uplynie obdobie jedného roka ...

  f)

  pooperačné stavy chirurgickej liečby epilepsie; postupuje sa podľa písmena e),

  g)

  záchvaty výlučne počas spánku; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas spánku, možno považovať ...

  h)

  záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty, pri ...

  i)

  záchvaty v dôsledku zmeny liečby na pokyn lekára; posudzovaná osoba sa môže považovať za nespôsobilú ...

  j)

  iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla. ...

  (4)

  Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, ...

  a)

  choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 3,

  b)

  vyvolaný epileptický záchvat; osoba, u ktorej bol zistený epileptický záchvat podmienený zjavne rozoznateľným ...

  c)

  prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, ...

  d)

  epilepsia; je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci ...

  e)

  iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla; ...

  f)

  ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie a iné ochorenia a ...

  (5)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy u ...

  (6)

  Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 2 nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom období, v ...

  (7)

  Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením preukázané ...

  (8)

  Na účely tejto vyhlášky sa syndrómom obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného stupňa rozumie ...

  (9)

  Osobu s podozrením na syndróm obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného stupňa ...

  (10)

  Osoba so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného alebo závažného ...

  a)

  ochorenie má primerane pod kontrolou,

  b)

  sa podrobuje liečbe,

  c)

  liečba je účinná.

  (11)

  Zdravotná spôsobilosť osoby so stanovenou diagnózou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe stredne závažného ...

  VII.

  Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy

  (1)

  Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osoby patriacej do ...

  a)

  schizofrénia, bipolárna afektívna porucha,

  b)

  organická porucha osobnosti,

  c)

  demencia každého druhu,

  d)

  trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,

  e)

  psychotické poruchy,

  f)

  organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,

  g)

  duševná zaostalosť,

  h)

  a iné.

  (2)

  Duševné poruchy ovplyvňujúce bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu ...

  a)

  duševné poruchy vrodené spôsobené chorobou, úrazom alebo neurochirurgickými operáciami,

  b)

  vážne poruchy správania spôsobené starnutím alebo

  c)

  poruchy osobnosti vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability,

  d)

  a iné.

  (3)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k duševným poruchám u osoby patriacej do skupiny 2 ...

  VIII.

  Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu

  (1)

  Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo k neschopnosti zdržať ...

  (2)

  Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo ...

  (3)

  Za zdravotne spôsobilú možno uznať osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti ...

  (4)

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, u ktorej boli zistené opakované akútne intoxikácie v ...

  IX.

  Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látky a liečivá

  (1)

  Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo ...

  (2)

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od iných návykových látok ...

  X.

  Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek ...

  (1)

  Osobu patriacu do skupiny 1, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou ...

  (2)

  Osobu patriacu do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou ...

  XI.

  Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý ...

  XII.

  Ďalšie choroby, chyby alebo stavy, ktoré môžu mať vplyv na zdravotnú spôsobilosť

  Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie ...

  Príloha č. 5a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  PODROBNOSTI O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA

  I.

  Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky ...

  II.

  Zdravotná spôsobilosť osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva ...

  III.

  Účelom odborného psychiatrického vyšetrenia je vylúčiť alebo stanoviť diagnózu závislosti od alkoholu, ...

  IV.

  Odborné psychiatrické vyšetrenie tvorí

  1.

  samotné psychiatrické vyšetrenie,

  2.

  orientačné somatické a neurologické vyšetrenie so zameraním na markery chronického etylizmu, chronického ...

  3.

  fakultatívne klinické psychologické vyšetrenie s použitím špecificky zameraných psychologických testov ...

  4.

  toxikologické vyšetrenie (detekcia alkoholu v expirovanom vzduchu, kvalitatívne testy detekcie THC, ...

  5.

  biochemické vyšetrenie krvi so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu (GMT),

  6.

  hematologické vyšetrenie (krvný obraz so zameraním na markery chronickej konzumácie alkoholu – MCV a ...

  V.

  Záver:

  1.

  na základe prvotného vyšetrenia pri úplnej jednoznačnosti zistení sa stanoví podľa prílohy č. 1 k zákonu ...

  2.

  psychiater okrem vlastných klinických zistení zohľadňuje v kontexte psychopatologického rozboru a záveru ...

  3.

  na základe opakovaných kontrolných vyšetrení, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade ...

  4.

  v rámci ambulantného diagnostického sledovania sa opakovane hodnotia

  a)

  zmeny klinického stavu,

  b)

  toxikologické nálezy,

  c)

  dodržiavanie termínov vyšetrení.

  VI.

  Ak psychiater odborným psychiatrickým vyšetrením

  1.

  nezistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní ...

  2.

  zistí závislosť povinnej osoby od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v doklade o preskúmaní ...

  VII.

  Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vztahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 - I k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  II.

  Forma, obsah a spôsob vypĺňania čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti ...

  (1)

  Úvodná časť čestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie ...

  1.

  meno a priezvisko posudzovanej osoby,

  2.

  dátum narodenia posudzovanej osoby,

  3.

  adresa trvalého alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,

  4.

  a)

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, o udelenie ktorých posudzovaná osoba žiada,

  b)

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

  c)

  uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí v zmysle § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. ...

  (2)

  Bod 5 čestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vypĺňa podľa poznámok k jednotlivým položkám.

  (3)

  V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania čestného vyhlásenia.

  (4)

  Bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej čestné vyhlásenie.

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ...

  (1)

  Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje ...

  (2)

  Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú ...

  (3)

  Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že ...

  (4)

  Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, ...

  (5)

  V závere písmena a) sa prečiarkne skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí podľa § 87 ods. 7 zákona ...

  (6)

  V závere písmena b) bodoch 1. a 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých ...

  (7)

  V závere písmena b) bode 3. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná ...

  (8)

  Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená ...

  (9)

  Ak v závere písmena b) niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci ...

  Príloha č. 7a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZŤAHU K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEČIVA

  Prevziať prílohu - Vzor 07a

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej zdravotnej spôsobilosti ...

  (1)

  Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti sa vypĺňa podľa ...

  1.

  meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované ...

  2.

  meno a priezvisko posudzovanej osoby,

  3.

  dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

  4.

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

  5.

  a)

  posudzujúci lekár uvedie skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa § 87 ods. 7 zákona č. 8/2009 ...

  b)

  1.

  – 2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom ...

  3.

  posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom a ...

  6.

  miesto a dátum vykonania lekárskej prehliadky,

  7.

  dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 86 ods. 2 zákona ...

  8.

  evidenčné číslo,

  9.

  odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára.

  (2)

  Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár ...

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ĎALŠIE PODMIENKY PRE VODIČA ALEBO ÚPRAVY MOTOROVÉHO VOZIDLA

  I.

  HARMONIZOVANÉ KÓDY EÚ

  A.

  VODIČ (zdravotné dôvody)

  01.

  Korekcia a/alebo ochrana zraku

  01.01.

  Okuliare

  01.02.

  Kontaktná šošovka (šošovky)

  01.05.

  Ochrana očí

  01.06.

  Okuliare alebo kontaktné šošovky

  01.07.

  Špecifická optická pomôcka

  02.

  Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka

  03.

  Protéza/ortéza končatín

  03.01.

  Protéza/ortéza hornej končatiny

  03.02.

  Protéza/ortéza dolnej končatiny

  B.

  ÚPRAVY VOZIDLA

  10.

  Modifikované radenie

  10.02.

  Automatická voľba prevodového pomeru

  10.04.

  Upravený ovládač prevodu

  15.

  Modifikovaná spojka

  15.01.

  Upravený spojkový pedál

  15.02.

  Ručne ovládaná spojka

  15.03.

  Automatická spojka

  15.04.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu

  20.

  Modifikované brzdové systémy

  20.01.

  Upravený brzdový pedál

  20.03.

  Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou

  20.04.

  Posuvný brzdový pedál

  20.05.

  Sklápací brzdový pedál

  20.06.

  Ručne ovládaná brzda

  20.07.

  Ovládanie brzdy maximálnou silou … N (*) [napríklad „20.07(300 N)“]

  20.09.

  Upravená parkovacia brzda

  20.12.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu

  20.13.

  Brzda ovládaná kolenom

  20.14.

  Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily

  25.

  Modifikované akcelerátorové systémy

  25.01.

  Upravený pedál akcelerátora

  25.03.

  Sklápací pedál akcelerátora

  25.04.

  Ručne ovládaný akcelerátor

  25.05.

  Akcelerátor ovládaný kolenom

  25.06.

  Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily

  25.08.

  Pedál akcelerátora vľavo

  25.09.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora

  31.

  Úpravy a zabezpečenie pedálov

  31.01.

  Ďalší súbor paralelných pedálov

  31.02.

  Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni

  31.03.

  Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané ...

  31.04.

  Zvýšená podlaha

  32.

  Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora

  32.01.

  Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

  32.02.

  Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou

  33.

  Kombinované systémy prevádzkovej brzdy, akcelerátora a riadenia

  33.01.

  Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou ...

  33.02.

  Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami ...

  35.

  Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové ...

  35.02.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie

  35.03.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

  35.04.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie

  35.05.

  Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd ...

  40.

  Modifikovaný mechanizmus riadenia

  40.01.

  Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N (*) [napríklad „40.01 (140 N)“]

  40.05.

  Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer, atď.)

  40.06.

  Upravené umiestnenie volantu

  40.09.

  Nožné riadenie

  40.11.

  Pomocné zariadenie na volante

  40.14.

  Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom

  40.15.

  Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami

  42.

  Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán

  42.01.

  Upravené zariadenie na výhľad dozadu

  42.03.

  Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad

  42.05.

  Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle

  43.

  Miesto na sedenie vodiča

  43.01.

  Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov

  43.02.

  Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela

  43.03.

  Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability

  43.04.

  Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou

  43.06.

  Úprava bezpečnostného pásu

  43.07.

  Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability

  44.

  Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)

  44.01.

  Samostatne ovládaná brzda

  44.02.

  Upravená brzda predného kolesa

  44.03.

  Upravená brzda zadného kolesa

  44.04.

  Upravený akcelerátor

  44.08.

  Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu ...

  44.09.

  Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N (*) [napríklad „44.09 (140 N)“]

  44.10.

  Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N(*) [napríklad „44.10 (240 N)“]

  44.11.

  Upravená opierka nôh

  44.12.

  Upravená rukoväť

  45.

  Len motocykel s postranným vozíkom

  46.

  Len trojkolky

  47.

  Len pre vozidlá s viac ako dvoma kolesami, ktoré od vodiča nevyžadujú udržiavať rovnováhu pri štartovaní, ...

  50.

  Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:

  a ľavé

  b pravé

  c ruka

  d noha

  e stredné

  f rameno

  g palec

  C.

  KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI

  61.

  Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej ...

  62.

  Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...

  63.

  Vedenie vozidla bez spolucestujúcich

  64.

  Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km ∙ h-1

  65.

  Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej ...

  66.

  Bez prípojného vozidla

  67.

  Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená

  68.

  Požitie alkoholu nepovolené

  69.

  Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom v súlade s technickou normou13) s vyznačením ...

  D.

  ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI

  70.

  Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, ...

  71.

  Duplikát vodičského preukazu č. … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad ...

  73.

  Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1).

  78.

  Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou

  79.

  […] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním § ...

  79.01.

  Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho

  79.02.

  Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM

  79.03.

  Len pre trojkolky

  79.04.

  Len pre trojkolky s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 ...

  79.05.

  Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg

  79.06.

  Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková prípojného vozidla presahuje 3 500 kg

  80.

  Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov ...

  81.

  Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov ...

  95.

  Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v zákone č. 280/2006 ...

  96.

  Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, ...

  97.

  Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 ...

  II.

  NÁRODNÉ KÓDY

  A.

  VODIČ (zdravotné dôvody)

  500.

  Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona

  B.

  VODIČ (psychická spôsobilosť)

  600.

  Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona

  600.09

  Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu ...

  600.10

  Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových ...

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  I.

  Minimálna úroveň psychických schopností na vedenie motorového vozidla sa posudzuje štandardizovanými ...

  1.

  Všeobecné rozumové schopnosti minimálne na úrovni podpriemeru populácie.

  2.

  Gramotnosť (alfabetizmus).

  3.

  Výkonové dispozície minimálne na úrovni podpriemeru populácie (minimálne 33 percentil) v každom z nasledujúcich ...

  a)

  pozornosť v záťaži,

  b)

  psychomotorické tempo,

  c)

  senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych ...

  d)

  reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov), testované pomocou ...

  e)

  pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť.

  II.

  Kontraindikácie v štruktúre osobnosti

  1.

  Nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie.

  2.

  Emocionálna labilita.

  3.

  Nízka úroveň racionálnej regulácie správania a ovládania, resp. tolerancie negatívnych afektov. ...

  4.

  Prevažne maladaptívne stratégie zvládania životných situácií, záťaže a vyhodnotenia dopravných situácií ...

  a)

  nezodpovedné, ľahkomyseľné, bezohľadné, impulzívne a agresívne správanie, resp. štýl jazdy za volantom, ...

  b)

  nízka schopnosť odhadnutia a posúdenia miery rizika a nebezpečenstva, vysoká miera tendencie riskovať, ...

  c)

  sociálne neprijateľné správanie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, súperivá, nekooperatívna ...

  III.

  Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave ...

  a)

  dopravné nehody a dopravné priestupky,

  b)

  zadržaný vodičský preukaz,

  c)

  celkový a ročný počet najazdených kilometrov,

  d)

  vyšší počet úrazov,

  e)

  opakovaná trestná činnosť,

  f)

  výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy,

  g)

  alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,

  h)

  zdravotné chyby, poruchy a choroby,

  i)

  neurotické alebo psychotické ochorenia.

  IV.

  Podmienenie psychickej spôsobilosti

  Posudzujúci psychológ môže podmieniť psychickú spôsobilosť, ak ide o posudzovanú osobu s

  a)

  kognitívnymi deficitmi, ktoré sú nižšie ako 33-percentil štandardizovanej psychodiagnostickej metódy, ...

  b)

  neistou prognózou z hľadiska rizikových faktorov v profile osobnosti,

  c)

  neistou prognózou z hľadiska rizík neurotického a/alebo psychotického ochorenia,

  d)

  neistou prognózou z hľadiska potenciálnych rizík v oblasti sebaregulácie, zvládania rizika, motivácie ...

  e)

  rizikovými anamnestickými znakmi v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby aj s ohľadom ...

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ČESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZŤAHU K JEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

  Prevziať prílohu - Vzor 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Vzor 12

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ...

  (1)

  Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje ...

  (2)

  Posudzujúci psychológ v názve prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzujúcu osobu nie je relevantná. ...

  (3)

  Skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, sa označia takým spôsobom, že ...

  (4)

  Skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, sa označia takým spôsobom, ...

  (5)

  V závere bodoch 1. a 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná ...

  (6)

  V závere bode 3. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná ...

  (7)

  Dátum uplynutia platnosti dokladu sa uvedie len vtedy, ak je psychická spôsobilosť osoby podmienená ...

  (8)

  Ak v závere niektorý z bodov 1. až 3. nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ ...

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIČA/DOKLAD O PODMIENENEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu - Vzor 13

  II.

  Spôsob vyplnenia dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča/dokladu o podmienenej psychickej spôsobilosti ...

  (1)

  Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti sa vypĺňa podľa ...

  1.

  meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme pečiatky, ak táto obsahuje požadované ...

  2.

  meno a priezvisko posudzovanej osoby,

  3.

  dátum narodenia alebo rodné číslo posudzovanej osoby,

  4.

  uvedú sa skupiny vodičských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom,

  5.

  1.

  – 2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom ...

  3.

  posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom ...

  6.

  miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia,

  7.

  dátum uplynutia platnosti dokladu, ak je zdravotná spôsobilosť osoby podmienená podľa § 88 ods. 4 zákona ...

  8.

  evidenčné číslo,

  9.

  odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.

  (2)

  Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 až 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento ...

  (3)

  Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzovanú ...

  Príloha č. 13a k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA

  I.

  Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol

  1.

  stretnutie

  Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné ...

  Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ...

  Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, ...

  2.

  stretnutie

  Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi ...

  Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi ...

  Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení ...

  3.

  stretnutie

  Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých ...

  Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvyškového alkoholu, odhadová výpočtová formulka podľa Widmarka. ...

  Narušenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpečenstvá a riziká v cestnej premávke. ...

  4.

  stretnutie

  Požívanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia ...

  Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri pití alkoholu, ...

  Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná ...

  Výstupný individuálny rozhovor.

  Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, ...

  II.

  Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a liečivá

  1.

  stretnutie

  Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizačné ...

  Očakávania a obavy účastníkov skupiny, opis okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ...

  Vysvetlenie modelu „učenie – správanie – zvyky“, zhodnotenie prvých dojmov účastníkmi odborného poradenstva, ...

  2.

  stretnutie

  Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej ...

  Analýza motívov porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej ...

  Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení ...

  3.

  stretnutie

  Rozdelenie iných návykových látok a liečiv a ich pôsobenie na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej ...

  Narušenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo liečiva, nebezpečenstvá a riziká ...

  4.

  stretnutie

  Požívanie, zneužívanie, závislosť od inej návykovej látky alebo liečiva, stratégie odmietnutia inej ...

  Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzhľadom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri požívaní ...

  Priestor na doplňujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie očakávaní a obáv, vzájomná ...

  Výstupný individuálny rozhovor.

  Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, ...

  Príloha č. 13b k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  DOKLAD O PODROBENÍ SA ODBORNÉMU PORADENSTVU

  Prevziať prílohu - Vzor 13b

  Príloha č. 13c k vyhláške č. 9/2009 Z.z.

  DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 9/2009 Z.z.

  VZOR VODIČSKÉHO PREUKAZU

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR ČISTOPISU MEDZINÁRODNÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU PODĽA VIEDENSKÉHO DOHOVORU

  Prevziať prílohu - Vzor 15

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR ČISTOPISU MEDZINÁRODNÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU PODĽA ŽENEVSKÉHO DOHOVORU

  Prevziať prílohu - Vzor 16

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM

  Prevziať prílohu - Vzor 17

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZORY TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM VOZIDIEL CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, VOZIDIEL ADMINI-STRATÍVNEHO A TECHNICKÉHO PERSONÁLU CUDZÍCH ZASTUPITEĽSKÝCH ÚRADOV SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OBCHODNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV ZRIADENÝCH DIPLOMATICKOU MISIOU A ZNAČIEK S PÍSMENAMI CD A CC

  Prevziať prílohu - Vzor 18

  Príloha č. 19 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR TLAČIVA NA VEDENIE PREHĽADU O MANIPULÁCII S TABUĽKAMI SO ZVLÁŠTNYM EVIDENČNÝM ČÍSLOM A O ICH PRIDEĽOVANÍ, TLAČIVA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA A OSVEDČENIA O PRIDELENÍ ZVLÁŠTNEHO EVIDENČNÉHO ČÍSLA

  Prevziať prílohu - Vzor 19

  Príloha č. 20 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  VZOR POZNÁVACEJ ZNAČKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  Prevziať prílohu - Vzor 20

  Príloha č. 21 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované ...

  2.

  Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 194, 02. 07. 2014).

  3.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 04. 2015).

  4.

  Smernica Komisie (EÚ) 2016/1106 zo 7. júla 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 1a)  Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb. ...
 • 3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Mimoriadne ...
 • 4)  § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 349/2005 Z. z., ktorou ...
 • 5)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 6)  STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. STN ISO/IEC 7816-1 Identifikačné karty. ...
 • 7)  § 99 písm. o) a § 101 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke ...
 • 8)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...
 • 1)  Napríklad STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 73 6021 Svetelné signalizačné ...
 • 9)  § 5 ods. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 Z. ...
 • 10)  § 2 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
 • 11)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ...
 • 11a)  § 3 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 12)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek ...
 • 13)  Súbor STN EN 50436 Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore